Populära

Vad ar offentlig forsakring?

Vad är offentlig försäkring?

Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning. De kallas också socialförsäkringar och sköts av Försäkringskassan. Privata försäkringar är frivilliga och sköts av försäkringsbolag. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen.

Vad kan försäkras?

Vad kan försäkras? För att kunna försäkra sig mot en viss risk eller händelse måste vissa kriterier vara uppfyllda. En skada ska vara plötslig och oförutsedd. Det går inte att försäkra något som man med säkerhet vet kommer att inträffa.

Vad täcker en sakförsäkring drönare?

Om det skulle ske en olycka genom att en drönare exempelvis kraschar in i någon annans egendom, täcker ansvarsförsäkringen kostnaden för skadorna på det drönaren flög in i. Däremot täcker den inte kostnaderna för de skador som eventuellt uppstått på själva drönaren.

Vad gjorde Skandia på 80 talet?

När Skandia införde sitt incitamentsprogram diskuterades det inom hela det svenska näringslivet om behovet av rörlig ersättning för att öka pressen på företagsledningar att visa ett gott resultat. Detta antogs i sin tur bidra till högre utdelningar, stigande aktiekurser och högre ägarvärden.

Vad gör Skandia idag?

Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning. Vi har drygt 1,8 miljoner kunder vilkas behov och intressen vi vill tillvarata i utvecklingen av Skandia. Av dessa är 1,4 miljoner också våra ägare. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.

Vad ingår i olycksfallsförsäkring Skandia?

I de flesta barn- och olycksfallsförsäkringar ingår ersättning för vanprydande ärr Kontakta oss så hjälper vi dig eller så kan du kontrollera villkoret för din försäkring. En förutsättning för ersättning är att sjukdomen eller olycksfallet har krävt läkarbehandling. Bedömningen kan vi göra tidigast 1 år efter skadan.

Share this post