Populära

Vad ar vastra delen av Irak?

Vad är västra delen av Irak?

Irak ligger i västra Asien och gränsar till Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väster, Saudiarabien i sydväst, Kuwait i söder samt Iran i öster. De västra delarna av Irak är till stor del öken, men området mellan de två stora floderna Eufrat och Tigris, Mesopotamien, är fertilt.

Vad är Republiken Irak?

Irak ( arabiska: العراق, al-’airaaq; kurdiska: Êraq; efter arabiska araq, ’grönskande’, eller Uruk ), formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken .

När kom namnet Irak från Osmanska?

Namnet Irak kom från Irak Arabi eller Irak el-Arabi (”arabiska Irak”), vilket var namnet på det osmanska landskap som omfattade vilajetet Basra och södra delen av vilajetet Bagdad. Kungariket Irak bildades 1921, och emir Faisal valdes 23 augusti 1921 till kung.

Hur många irakier är i irakien?

Antal invånare: 38 274 620 (2017) Huvudstad: Bagdad. Befolkning. Iraks befolkning ökar snabbt och fyra av tio irakier är under 15 år. Invånarna är ojämnt fördelade över landet, som till stor del består av öken. En majoritet av befolkningen lever i det bördiga slättlandet längs floderna Eufrat och Tigris.

Varför drog FN tillbaka sina medarbetare från Irak?

FN associeras i stor grad med USA:s närvaro i landet och har därför ofta blivit ansedda av irakiska motståndsgrupper som legitimt mål i kampen mot ockupationen. I augusti 2003 blev organisationens huvudkontor i Bagdad bombat och 22 människor omkom. FN drog då tillbaka de flesta av sina medarbetare från Irak.

När blev Iran en islamisk republik?

Landet blev officiellt en islamisk republik den 1 april 1979 efter den iranska revolutionen ledd av ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan.

Vilka länder är grannstater i Iran?

Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst. Teheran är Irans huvudstad och största stad samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv.

Vad är det politiska systemet i Iran?

Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan. Irans högsta maktinstans är den högsta ledaren. Islam är den officiella religionen och persiska är det officiella språket.

Vad är Bagdad i irakisk?

Bagdad (arabiska: بغداد, Baġdād; från persiskans bāġ-e dād, ’rättvisans boning’) är Iraks huvudstad. Centrala Bagdad har lite mer än 6 miljoner invånare och är belägen i centrala Irak vid floden Tigris.

Vad är kurderna i Irak?

Kurderna i Irak bor främst i norra Irak, vilket utgör södra Kurdistan. De är en femtedel av befolkningen, omkring sju miljoner. Efter Gulfkrigets slut 1991, fick den irakiska regionen Kurdistan beskydd av FN samt av USA och dess allierade.

Vad var Iran-Irak-kriget?

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988. Kriget startade efter att Saddam Hussein försökt invadera Iran i syfte att avsätta den nya regimen under ayatollah Ruhollah Khomeini som kom till makten 1979 efter den iranska revolutionen (Iran blev därmed en islamisk stat).

Har kvinnors ställning i Irak försämrats?

Kvinnors ställning i Irak har stadigt försämrats under de senaste åren och många kvinnor lever med ständiga hot. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya oroligheter, men kvinnorna som Kvinna till Kvinna stödjer har en fantastisk förmåga att hitta nya vägar, nya allianser och nya ingångar i sin kamp för fred och jämställdhet.

Hur många kurder finns i irakiska provinser?

Irak har cirka 24,7 miljoner invånare. Av dessa är cirka 75% araber. Den största minoriteten utgörs av kurder och är oftast bosatta i norra Irak; Erbil, Suleymaniya och Duhok, provinser som kurderna själva anser tillhör Kurdistan.

Vilka länder gränsar till Turkiet?

Turkiet gränsar till åtta länder. I Europa gränsar det till Bulgarien och Grekland och i Asien till Georgien, Armenien, Azerbajdzjan (exklaven Nachitjevan), Iran, Irak och Syrien. Det gränsar till Medelhavet i söder, Egeiska havet i väster och Svarta havet i norr.

Vilken republik är Turkiet?

Turkiet är en presidentialisk republik. Sedan Turkiet grundades som republik 1923 har landet utvecklat en stark tradition av sekularism. Turkiets konstitution slår fast de huvudsakliga principerna för statsstyrelsen och fastslår att Turkiet är en centraliserad enhetsstat.

Share this post