Populära

Vad finns det for olika typer av fastigheter?

Vad finns det för olika typer av fastigheter?

De åtta fastighetstyperna är:

  1. Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter.
  2. Fastighetstyp 2 – Småhusenheter.
  3. Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter.
  4. Fastighetstyp 4 – Industrienheter.
  5. Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter.
  6. Fastighetstyp 6 – Täkter.
  7. Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter.

Vad innebär typkod 321?

Typkoden definieras av en klartext För typkod 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler innebär den första siffran 3 att fastigheten är indelad som hyreshusenhet. Den andra och tredje siffran 21 betyder att hyreshusenheten består av en eller flera byggnader med både bostäder och lokaler, samt tomtmark till dessa.

Vad är typkod fastighet?

En typkod är en tresiffrig beteckning som en fastighet får i fastighetstaxeringen av Skatteverket. Den säger på ett enkelt sätt vad en viss fastighet har för ändamål/byggnader. Den har dock inget direkt rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Skatteverket tillämpar den av administrativa skäl.

Vad betyder Taxeringskod 213?

Typkod 213 är småhusenheter med ett byggnadsvärde under 50 000 kronor. Taxeringsvärdet ska utgöra 75% av marknadsvärdet, men för just dessa fastigheter finns det många extrema avvikelser.

Vad betyder Industrienhet?

Industrienhet. En ekonomisk enhet avser normalt en tomt med en industribyggnad. Detta gäller även när sådana byggnader ligger samlade och ägs av den som hyr ut dem, eller av den som bedriver sin verksamhet där, och de utgör en ekonomisk enhet d.v.s. de förvaltas tillsammans och drivs företagsmässigt som en enhet.

Hur får jag reda på vilka fastigheter en person äger?

Genom vår tjänst fastighetsregister får du detaljerad information om vilka fastigheter ett företag eller person äger. Du kan söka fram en fastighet utan att veta vem som äger den. Eller söka direkt på ett person- eller organisationsnummer.

Share this post