Populära

Vad forlorar jag pa att ta ut min tjanstepension i fortid?

Vad förlorar jag på att ta ut min tjänstepension i förtid?

Ta reda på hur stor pensionen blir Ju tidigare du börjar ta ut tjänstepensionen desto lägre pension får du, eftersom ditt pensionskapital ska fördelas över en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensionsålder påverkar pensionens storlek.

Har du fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension?

Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Har du rätt att arbeta fram till 68 års ålder?

Du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder (ändrad från 67 år från och med 2020), efter det krävs samtycke från din arbetsgivare. Tar du ut pensionen senare blir den högre Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning.

Vad är lägsta ålder för uttag av pension?

Lägsta ålder för uttag är 55 år. Det går att ta ut delar av pensionen och fortsätta att jobba, men då krävs att du minskar din arbetstid i motsvarande grad. Anställningsår före 1966: Tidigare fanns en förmånsbestämd pension, STP-pension som nu betalas ut i form av livränta.

Vad är lägsta ålder för uttag av allmän pension?

Lägsta ålder för uttag av allmän pension höjs från 63 till 64 år. Det innebär att om du är född 1963 och senare kommer du att börja kunna ta ut din allmänna pension från 64 års ålder.

Hur går jag i pension tidigare?

Om du vill gå tidigt i pension kan du börja med att göra en pensionsprognos för att se hur det påverkar din pension. Efter att ha sett din förenklade prognos kan du välja den önskade pensionsåldern och se hur prognosen förändras. Oftast blir resultatet en lägre pension.

Hur kan du ta ut din pension samtidigt som du börjar arbeta?

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat sparande.

Varför tar du ut allmän pension samtidigt?

Arbetar du och tar ut pension samtidigt får du lägre eller ingen a-kassa. Tar du ut allmän pension påverkas alltid a-kassan. Tar du ut pension, även om det är en så liten del som en fjärdedel av premiepensionen, så har du inte rätt till full a-kassa. Dagpengen minskar med beloppet som du tar ut i pension.

Hur kan du ta ut din allmänna pension från 62 år?

Ordförklaring. Lättläst. Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år. Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år enligt gällande övergångsbestämmelser. Mer om uttagsåldrar.

Hur gör man för att gå i pension tidigare?

När är det mest ekonomiskt att gå i pension?

Fullständig tabell över alternativ pensionsålder Visa fördjupning

Årskull Fyller 65 Tid som pensionär
1954 2019 18 år 1 mån
1955 2020 18 år 1 mån
1956 2021 18 år 2 mån
1957 2022 18 år 2 mån

Share this post