Populära

Vad galler vid andring av signerade journalanteckningar och vilken information ska framga?

Vad gäller vid ändring av signerade journalanteckningar och vilken information ska framgå?

Om en journalanteckning är signerad eller låst får innehållet endast ändras i form av rättelser eller efter ett beslut om journalförstöring, se nedan. Om en felaktig uppgift ska rättas måste både den felaktiga uppgiften och rättelsen synas i journalen.

När måste signering i elektronisk journal genomföras?

Signering ska utföras direkt eller så snart som möjligt. Journaldiktatet ska vara infört i journalen inom akutklinikerna senast inom två dygn och inom övriga verksamheter senast inom fyra dygn. Med infört i journalen menas att journaldiktatet är inskrivet i journalen oavsett om det finns på en ljudfil.

Vad ska en patientjournal innehålla?

Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer. Enda undantaget är om du gör ett hiv-test. Då har du rätt att vara anonym.

Hur ska journaler hanteras?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna i journalen ska skyddas. Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer.

Vad står i din Journal?

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här. För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga inmed e-legitimation.

Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?

Journalanteckningarna ska vara tydliga. Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra mottagningar hos en och samma vårdgivare.

Share this post