Populära

Vad galler vid uppsagning utan anstallningsavtal?

Vad gäller vid uppsägning utan anställningsavtal?

Om du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid, gäller uppsägningstiden i det eventuella kollektivavtal du omfattas av. Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Vad gäller utan anställningsavtal?

Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Men du måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen. Det ska du göra senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor.

Vad gäller om man inte har hyreskontrakt?

Avseende hyrestiden 2 § 1 st. Jordabalken (JB) stadgas att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att det inte finns något skriftligt formkrav för hyresavtal. Muntliga avtal är således också giltiga.

Måste jag skriva på uppsägning?

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Vad händer om man inte går till jobbet under uppsägningstiden?

Kommer ni inte överens om 1 månad är du skyldig att stanna hela uppsägningstiden. Om du går efter 1 månad och inte dyker upp på jobbet resterande 2 månader så gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Arbetsgivaren kan då kräva skadestånd från dig (38 § lagen om anställningsskydd).

Vad händer om man jobbar utan anställningsbevis?

Finns ingenting reglerat så gäller LAS, som anger en uppsägningstid om en månad för tillsvidareanställningar. Du har möjlighet att säga upp dig direkt, men kommer ni inte överens om annat så har du arbetsskyldighet även under uppsägningstiden och det finns en risk att du blir skadeståndsskyldig om du frångår detta.

Vad händer om du inte har ett giltigt anställningsbevis?

– För arbetsgivaren är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal eftersom huvudregeln säger att om avtal saknas räknas den anställde som tillsvidareanställd.

Måste man ha ett hyreskontrakt?

Det är inte lagstadgat att man måste ha ett skriftligt hyreskontrakt. Ändå bör man ha hyresavtalet nedpräntat, och det bör förstås vara skrivet utifrån en tydlig mall så att inga eventuella missförstånd uppstår i framtiden.

Kan man ångra sig om man har sagt upp lägenhet?

Det går inte att ångra en uppsägning av en hyresrätt. Du kan bara ångra uppsägningen om din hyresvärden går med på det.

Kan arbetsgivaren neka uppsägning?

En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst och behöver inte förklara varför. Den anställdas uppsägning bör vara skriftlig. Det får inte råda några som helst tveksamheter om att den anställda verkligen har sagt upp sig.

Share this post