Populära

Vad gjorde Sverige i Afghanistan?

Vad gjorde Sverige i Afghanistan?

Fakta: Sveriges insats i Afghanistan inleddes vid årsskiftet 2001-2002, då med styrkebidrag till Isaf, International Security Assistance Force. 2006 tog Sverige över ledarskapet för Provincial Reconstruction Team (PRT) Mazar-e Sharif med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan.

Varför hjälper Sverige Afghanistan?

Biståndets fokus är på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling med fokus på miljömässig hållbarhet. Mellan 2002 och 2014 bidrog Sverige till den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) som hjälpte den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet.

Svenska insatsen i Afghanistan var Sveriges bidrag till de internationella militära insatsstyrkorna ISAF och Resolute Support Mission i Afghanistankriget (2001–2021). Insatsen pågick från år 2002; till en början som en underrättelseenhet. Kontingentens personalstyrka uppgick i februari 2010 till cirka 500 soldater.

Hur många svenska soldater har dött i Afghanistan?

– Insatsen i Afghanistan har varit ett av de mest omfattande internationella uppdrag någonsin. Och priset har varit högt. Fem svenska soldater har stupat och 24 har sårats, vissa med men för livet, säger Michael Claesson, som är insatschef.

Hur många svenskar har dött i utlandstjänst?

Listan som har sammanställts av Försvarsmakten använder också de kriterier som används av FN när de fastställer vilka som har omkommit i fredens tjänst och ska tilldelas Dag Hammarskjöldmedaljen. Sammanlagt har 82 stycken svenskar dött i utlandstjänst varav 17 har dött på grund av stridshandling.

Hur många soldater har dött i Afghanistan?

Cirka 3500 utländska soldater har dött i Afghanistan, varav drygt 2400 amerikanska soldater och 450 brittiska soldater. Fem svenska soldater i den så kallade ISAF-styrkan dödades i Afghanistan. Antalet dödade talibankrigare beräknas vara över 50 000. Även Nato gör nu en slutsummering.

Vad tycker Sverige om Afghanistan?

Sverige har under lång tid haft ett djupt engagemang i Afghanistan och för det afghanska folket. Det engagemanget består. Sedan 2013 är Afghanistan det största mottagarlandet av svenskt bistånd. Enligt biståndsstrategin skulle Sverige bidra med närmare 3,3 miljarder kronor under åren 2021–2024.

Vem ska hjälpa Afghanistan?

Vi kan hjälpa runt om i Afghanistan tack vare den respekt som Röda Korset och Röda Halvmånen har från de olika parterna i landet. Vi gör bland annat detta: Når med mobila kliniker ut till områden där ingen annan hälsovård finns. På de vårdinrättningar som vi stöttar fick 7600 personer vård bara under augusti.

Share this post