Populära

Vad gor en Stridsledare?

Vad gör en Stridsledare?

Stridsledning och luftbevakning (STRIL), är ett yrkesfack och verksamhetsområde inom det svenska flygvapnet. Huvuduppgiften för STRIL är att värna om Sveriges territoriella integritet dygnet runt, året runt, genom kontinuerlig radarövervakning samt att genomföra stridsledning av flygförband.

Hur är det att jobba på underrättelsetjänsten?

Underrättelsetjänsten inhämtar och bearbetar information för att sedan informera berörda personer. Med hjälp av informationen hoppas de kunna förutsäga vilket som är motståndarens nästa steg och förbereda verksamheten för det.

Vilka Jägarförband finns i Sverige?

I Sverige har det funnits (och finns) ett antal olika typer av jägarförband:

  • Fältjägare.
  • Hästjägare.
  • Lapplandsjägare (I 22)
  • Norrlandsjägare (K 4)
  • Jägarsoldat (K 3)
  • Fallskärmsjägare (FJS)
  • Kustjägare (inklusive attackdykare) (KustJS)
  • Flygbasjägare (FBJ)

Hur mycket tjänar en SOG operatör?

I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr. Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

När börjar Officersprogrammet?

22 augusti 2022, programmet startar.

Vad gör en försvarsattaché?

En försvarsattaché är en officer placerad vid en diplomatisk beskickning, som oftast är en ambassad eller ett konsulat, hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter.

Hur är man en spion?

En agent är en person som har i uppdrag att samla information om Sverige och svenska förhållanden, och delge informationen till en utländsk säkerhetstjänst. Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg.

Hur svårt är det att bli SOG?

VEM KAN SÖKA TILL SOG? HUR GÅR UTTAGNINGEN TILL OPERATÖR TILL? krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning.

Vad krävs för att gå med i SOG?

Du som söker som specialförbandsoperatör kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar. Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som operatör vid Särskilda operationsgruppen.

Share this post