Populära

Vad hander om man far avslag pa medborgarskap?

Vad händer om man får avslag på medborgarskap?

Avslag på ansökan om svenskt medborgarskap Har man fått avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap har man rätt att överklaga till Migrationsdomstolen (lagen om svenskt medborgarskap 26 §). Du kan läsa mer om hur en sådan ansökan går till här på domstolsverkets hemsida.

Kan man återkalla ett medborgarskap?

Nej, det är inte möjligt att återkalla en persons svenska medborgarskap om personen erhållit medborgarskapet genom att lämna felaktiga uppgifter. Endast uppehållstillstånd kan återkallas om någon lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information av betydelse.

Vad är skillnaden mellan medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?

Redan som PUT-hållare får du bl. a. stanna i Sverige hur länge du vill, arbeta i Sverige och rösta till kommun- och landstingsfullmäktige. De största skillnaderna med att ha svenskt medborgarskap är exempelvis rösträtt till riksdagsvalet och att kunna jobba i visa yrkor t.

Kan man komma tillbaka till Sverige efter utvisning?

Det finns flera anledningar till att en person kan meddelas återreseförbud, men det finns också några vägar att få komma tillbaka till Sverige trots att man har fått ett återreseförbud. I de flesta fall bestäms återreseförbudet till högst 5 år. Ett återreseförbud som meddelats i Sverige gäller i hela Schengen-området.

Var ansöker man om dubbelt medborgarskap?

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Vilka länder kan återkalla medborgarskap?

Under senare år har dessutom flera länder i Europa infört nya regler som innebär möjlighet att återkalla medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder. Det gäller bl. a. Danmark, Finland och Nederländerna.

Share this post