Populära

Vad raknas som estetisk tandvard?

Vad räknas som estetisk tandvård?

Estetisk tandvård (kosmetisk tandvård) innebär behandlingar som utförs av skönhetsskäl. Det kan handla om tandblekning, skalfasader/porslinsfasader, komposit för att fylla gluggar, puts och polering eller att fästa ett tandsmycke. Vad som anses vara vackert och eftersträvansvärt är upp till var och en.

Hur mycket kostar skalfasader?

Priset varierar beroende på hur omfattande behandlingen är. Men priset ligger vanligtvis på ca 8000 till 10 000 kronor per tand.

Hur mycket kostar estetisk tandvård?

PRISER & BEHANDLINGAR

Fyllning Pris
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 684
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1087
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1294
Fyllning av en yta på molar eller premolar 874

Hur mycket kostar Hollywood Smile?

Kallas även för direktfasader; dessa beläggningar appliceras på tänderna vid ett enda tandläkarbesök och kostar cirka 1000 kr per tand. De håller vanligtvis i mellan fem och sju år och behöver sedan bytas ut. porslinsfasader.

Vad innebär Hollywood smile?

En stor kosmetisk förändring av ditt leende – även känd som fullständig rehabilitering – karakteriseras ofta som en ”smile makeover” eller ”Hollywood smile”. Ett trevligt leende kan ha många effekter när det gäller individens självförtroende, självkänsla och personliga relationer.

Vad är medicinsk tandvård?

Medicinsk tandvård är den specialitet inom tandvården som behandlar patienter där den medicinska diagnosen kräver särskild medicinsk kompetens. Exempelvis vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Hur mycket kostar Hollywood smile i Sverige?

Exklusivt pris just nu är 3500 kr/tand/fasad (södra Sveriges bästa pris?) Har du alltid önskat ett bländande leende? Då kan tandfasader vara svaret. Tunna skal täcker dina egna tänder och korrigerar allt från missfärgade till sneda tänder eller mellanrum.

Vad kostar det att göra Hollywood smile?

Share this post