Populära

Varfor ska man anvanda cykelhjalm?

Varför ska man använda cykelhjälm?

Cykelhjälm halverar risken för huvudskador Nästan hälften av de mycket allvarligt skadade cyklisterna har huvudskador. Cykelhjälmen minskar risken för huvudskador med minst 50 procent. Om alla använde cykelhjälm skulle antalet omkomna kunna minska med 25 procent.

Hur många cykelolyckor sker per år?

Riksdagens utredningstjänst har i en rapport (2021:728) visat antalet cykelolyckor med personskador med en medicinsk invaliditet med 1 procent eller mer. År 2020 var det 2 004 cykelolyckor i Sverige med en personskada.

Vad händer om man cyklar utan hjälm?

Krav på hjälm Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Vad kan hända om man cyklar utan hjälm?

Hur många liv räddar cykelhjälm?

I rapporten beräknas också hur många cyklister som skulle ha fått lindrigare skallskador om de använt cykelhjälm. Resultatet visar att cykelhjälm kan rädda 13 liv på sex år, och dessutom förhindra att 457 cyklister får huvudskador som leder till varaktiga men.

Är cykling en sport?

Cykelsport omfattar tävlingar med specialkonstruerade cyklar på landsväg, på banor inom- och utomhus samt i terräng. Sporten är en olympisk sport. Se cykling vid Olympiska sommarspelen.

Cykelhjälm hjälper Enligt NTF så drar en cykelhjälm ner risken för huvudskador till hälften. Två av tre allvarliga huvudskador skulle kunna undvikas, och antalet mycket allvarligt skadade skulle minska med 25 procent om alla använde cykelhjälm.

Var sker den vanligaste dödsolyckan för cyklister?

Två tredjedelar av alla dödsolyckor med cyklister sker på kommunala vägar, det vill säga vägar i tätbebyggt område. Det är klart vanligare att cyklister blir överkörda av tunga fordon på kommunala vägar jämfört med statliga vägar, och ofta är det i samband med att fordonet gör en högersväng.

Varför dör färre i trafiken?

En förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken är att vi har en god hastighetsefterlevnad. När aktörer tar sin del av det gemensamma ansvaret och ställer krav på hållbara hastigheter i upphandlingen. Då sparas liv, miljö och kostnader.

Share this post