Populära

Vem bestammer skatten pa bensin?

Vem bestämmer skatten på bensin?

Riksdagen har beslutat att regeringen ska ta fram förslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter den 1 maj 2022. Regeringen lämnar nu en proposition till riksdagen där tillkännagivandet behandlas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Vad används bränsleskatten till?

Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan.

Vad bestämmer priset på bensin?

Priset på bensin och diesel styrs därför kortsiktigt främst av tillgången (lagernivåer färdiga produkter) och efterfrågan (konjunkturläge och ekonomisk aktivitet) i den närliggande geografiska marknaden. I nordvästra Europa är det Rotterdam som är handelsplats för bensin och diesel och andra oljeprodukter.

Vad kostar 95 oktan bensin idag?

Aktuella Priser

Bensin 95 20,19 kr
Bensin 98 E5 21,14 kr
Diesel 23,62 kr
Etanol 17,94 kr

När ska bensinskatten sänkas?

Finansdepartementet remitterar i dag promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget innebär att energiskatten sänks med 1 krona och 5 öre för bensin och diesel. Detta kan ske tidigast från den 1 maj 2022. Sänkningen gäller till den 30 september 2022.

När ska bensinpriset sänkas 2022?

Skatten sänks på bensin och diesel Energiskatten ska sänkas på bensin och diesel. sänks med 50 öre per liter. Det gäller från och med den 1 maj 2022.

Vad kostar bensinen idag 2022?

OBS Viktig info!

Drivmedel Företagspris Gäller fr.om
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) 21,09 kr 2022-04-14
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 22,34 kr 2022-04-14
OKQ8 GoEasy Diesel 24,97 kr 2022-04-14
OKQ8 GoEasy Diesel Extra 25,66 kr 2022-04-14

Share this post