Populära

Vem far efterlevandeskydd?

Vem får efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på det stöd som går till familjen vid dödsfall. Det är också benämningen på det skydd som går att teckna för premiepensionen i samband med din pensionering. Om du tecknat skyddet får din partner din premiepension så länge han eller hon lever.

Har allmän pension efterlevandeskydd?

När du ansöker om att få ut din allmänna pension kan du välja efterlevandeskydd för din premiepension, men inte för de andra delarna av den allmänna pensionen. Efterlevandeskydd för premiepensionen innebär att din partner får din premiepension utbetalad om du dör före din partner.

Vad kostar efterlevandeskydd tjänstepension?

Det kostar inget att ha återbetalningsskydd, men om du inte väljer det kan tjänstepensionen bli 10–20 procent högre. Det beror på att man får delar av arvsvinster från sparare i samma åldersgrupp som har avlidit och inte haft återbetalningsskydd.

Vad är min pensionsålder?

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Enligt de regler som gäller idag kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år, det finns förslag på att höja denna ålder till 63 år från och med år 2023.

Hur mycket lägre blir pensionen med efterlevandeskydd?

När kan man gå i pension född 1970?

Förväntad pensionsålder för olika generationer

Födelseår Riktålder
Födelseår 1958-1959 66 år
Födelseår 1960-1970 67 år
Födelseår 1971-1982 68 år
Födelseår 1983-1998 69 år

När får man Inkomstpensionstillägg?

Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. En ansökan om allmän pension gäller alltså alla delar inom allmän pension som du kan ha rätt till.

Share this post