Populära

Vem har ratt till serviceresor?

Vem har rätt till serviceresor?

Färdtjänst är till för den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. För att resa färdtjänst krävs tillstånd som ger rätt att resa med personbil eller specialfordon inom Serviceresor.

När har man rätt till färdtjänst?

Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Vad är serviceresor?

Serviceresor är en del av kollektivtrafiken och man reser tillsammans med andra. Till skillnad från taxiresor åker man inte alltid den närmsta vägen till resmålet. Resans längd kan påverkas av antalet passagerare på resan.

Vilken lag reglerar styr färdtjänst?

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst). 2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Vad kostar det att åka med färdtjänst?

Vad kostar en färdtjänstresa? En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan.

Vem är berättigad till Sjukresa?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Var beställer man Sjukresa?

Ring telefonnummer 0200-11 44 11 och följ instruktionerna. Här kan du både tala in dina uppgifter, eller knappa in dem med nummerval på telefonen. Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda sjukresor med taxi på det här numret.

Vad är skillnad på sjukresa och färdtjänst?

Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Vem har rätt till färdtjänst?

Vad kostar färdtjänst per månad?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

Vem betalar för färdtjänst?

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel.

Share this post