Populära

Vilka arbetstider har en barnmorska?

Vilka arbetstider har en barnmorska?

Arbetstid. Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att arbetstiderna är under dagtid, kvällar och helger. Barnmorskor som arbetar på en mottagning arbetar oftast dagtid.

Hur många arbetar som barnmorska?

Antal anställda i Sverige

Region Antal anställda som barnmorska eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige 6300
Stockholm och Stockholms län 1500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län ..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 430

Vad är det bästa med att vara barnmorska?

Vilka egenskaper behöver man för att vara en bra barnmorska? – Det är viktigt att ha tålamod, att låta livet ha sin gång. Jag har själv inte det bästa tålamodet och får jobba på det. Vara snäll och godhjärtad men också kunna sätta ner foten när det behövs.

Kan man jobba som barnmorska?

Barnmorska är en bred utbildning där man kan jobba med allt från förlossningar och BB-vård till mödrahälsovård, gynekologi, preventivmedel med mera. Efter avslutad utbildning väntade ett vikariat på förlossningsavdelningen i Lund på Cecilia.

Hur mycket tjänar en barnmorska i Norge?

I Norge tjänar en barnmorska i snitt 54 930kr medan en barnmorska i Sverige tjänar i snitt 42 000kr per månad. En löneökning med 8000kr är givetvis en väldigt bra ökning men svenska barnmorskor skulle fortfarande ligga ca 10% lägre i lön jämfört med en barnmorska i Norge.

Hur mycket har en barnmorska i lön?

En Barnmorska i Sverige tjänar i snitt 42 000 kr i månadslön. Lönen för en Barnmorska kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur svårt är det att bli barnmorska?

För att få utbilda sig till barnmorska i Sverige krävs att man har legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeutbildningen är på avancerad nivå och leder fram till barnmorskeexamen som ligger till grund för en legitimation som barnmorska. Enligt svensk utbildningsmodell är legitimerad barnmorska (RNRM).

Varför barnmorska?

I Sverige är barnmorska en skyddad yrkestitel och hör till de så kallade legitimationsyrken. En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Du utbildar även blivande föräldrar och ger råd om sex och samlevnad till både ungdomar och vuxna.

Var kan man jobba som barnmorska?

Share this post