Populära

Vilka uppgifter har en landshovding?

Vilka uppgifter har en landshövding?

En landshövding i Sverige är myndighetschef för en länsstyrelse och är ordförande i dess insynsråd. Landshövdingen är regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet. En landshövding utses av regeringen.

Hur länge kan man vara landshövding?

– Det finns ingen tidsgräns för hur länge en tillförordnad landshövding kan sitta, säger Thomas Zielinski. En ordinarie landshövding får sitt förordnande av regeringen och det sträcker sig över en viss tid. Cecilia Schelin Seidegård har haft uppdraget sedan 2010. – Landshövdingar utses ofta i ett sexårigt förordnande.

Vad har en landshövding i lön?

95 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en landshövding chef över?

Landshövdingen. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Hur länge får man vara landshövding?

Vem är landshövdingens chef?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Hur bor landshövdingen?

Landshövdingarna i Sverige bor på ett länsresidens. Platsen där länsresidenset finns kallas residensstad.

Vem blir ny landshövding Blekinge?

Regeringen har utsett Sten Nordin till ny landshövding i Blekinge län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Blekinge län gäller från och med den 1 oktober 2017 till och med den 31 januari 2021.

Vem är chef för Länsstyrelsen?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

Vad heter landshövdingen i Stockholm?

Regeringen har idag utsett Sven-Erik Österberg till ny landshövding i Stockholms län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län gäller från och med den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2022.

Vem leder Länsstyrelsen?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Vem är landshövding i Västerås?

Ulrica Gradin (vikarierande landshövding) Landshövdingen i Västmanlands län. Landshövdingen i Västmanlands län är chef för Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landshövdingen blir under sin ämbetstid även Ståthållare på Västerås slott och ingår därmed i de Icke tjänstgörande hovstaterna vid Kungliga hovet.

I dag är landshövdingen regeringsmaktens främsta ställföreträdare i länet. En landshövding utses av regeringen. Som chef för länsstyrelsen ska landshövdingen vara en viktig länk mellan människor och kommuner på ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter på andra sidan.

Vem är landshövding i Värmland?

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia.

Vem sitter i Länsstyrelsen?

Länsstyrelserna i Sverige De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Var bor landshövdingen i Värmland?

Länsresidenset i Karlstad är renoverat både på utsidan och insidan. Besökaren kan, på vägen uppför trapporna innanför huvudentrén, stifta bekantskap med Värmlands landshövdingar från 1700-talet och fram till idag.

Share this post