Populära

Vilken aldersgrupp anvander mobilen mest i trafiken?

Vilken åldersgrupp använder mobilen mest i trafiken?

Skillnaderna är relativt stora sett till ålder. De som pratar mest i mobil telefon är likt förra året i ål dern 25–54 år. I denna grupp har en liten ökning skett från 37 procent 2016 till 42 procent i år.

Är det straffbart att använda mobiltelefon under körning?

Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Vilken åldersgrupp använder mobilen i trafiken mer än andra?

Ändå är det vanligt, visar en undersökning från Transportstyrelsen. 50 procent av svenskarna uppger att de pratar i mobilen utan handsfree när de kör. 37 procent säger att de sms:ar eller använder andra textmeddelandetjänster samtidigt med bilkörningen. Inom åldersgruppen 18-30 år är det hela 56 procent som gör det.

Får män använda mobilen vid rödljus?

Svar på din fråga: Att bilen är stillastående vid ett rödljus har ingen påverkan på bedömningen, vid ett rödljus så är föraren fortfarande i trafiken och är i färd på väg. Föraren får därmed inte hålla mobilen i handen vid exempelvis rödljus eller i bilkö.

När är män tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka?

Enligt lagen ska du kontakta polis i följande fall: Om en eller flera personer skadats i olyckan, i de fall det rör sig om allvarligare skador. I de fall trafikanordningar skadats. Här gäller att du ska kontakta polis om du inte själv kan återställa trafikanordningen.

Är det olagligt att köra barfota?

– Du har rätt att det är att anse som vårdslöshet i trafik och är brottet att anse som normalgraden så är det dagsböter som utfärdas av åklagaren/domstolarna. Därefter får Transportstyrelsen kännedom om domen och handlägger ärendet vidare, de hanterar eventuellt ett körkortsåterkallande.

Hur mycket böter mobiltelefon?

Skulle det visa sig att du vid tillfället använde telefonen eller annan kommunikationsutrustning, kan du dömas till böter. Från och med 1 oktober 2018 kan polisen bötfälla direkt om en person stoppas för att ha rattsurfat. Bötesbeloppet är 1 500 kronor.

Kan män bli av med körkortet om män pratar i telefon?

Du får inte använda taxameter, mobil, gps och annan utrustning om det påverkar din körning på ett trafikfarligt sätt. Vid över- trädelse riskerar du böter och indraget körkort. Är du en rattsurfare?

Får man köra bil i flip flop?

– Det finns inget uttalat förbud om vad man får ha för skor. Det ansvaret måste föraren själv ta, säger P-O Nordqvist chef för trafikpolisen i Dalarna. Men om det sker en olycka och orsaken till den är olämpliga skor, kan man dömas för vårdslöshet i trafik.

Share this post