Populära

Vilken tid pa aret sker de flesta olyckorna med fyrhjulingar?

Vilken tid på året sker de flesta olyckorna med fyrhjulingar?

De flesta svåra olyckor sker under sommarperioden och främst på eftermiddag eller kväll/natt.

Hur gammal måste man vara för att köra fyrhjuling?

Får köras av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II, men också av den som har fyllt 15 år före 1 oktober 2009. Får köras på allmänna vägar och gator. Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället.

Var får man köra fyrhjuling för barn?

Små fyrhjulingar avsedda för barn är undantagna om de kan anses vara Lekfordon, annars gäller samma krav för dessa som för de större fordonen. Oregistrerade fyrhjulingar får endast användas inom inhägnat område.

Hur många fyrhjuling finns i Sverige?

Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar växer. Cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar finns i Sverige. Varje år omkommer cirka 10 personer på fyrhjulingar, de flesta på väg.

Vad säger Sveriges lantbruksuniversitet behöver göras för att öka säkerheten vid användning av terränghjulingar?

Syftet med strategin är att öka säkerheten för de som åker fyrhjuling. Strategin syftar också till att syste- matisera säkerhetsarbetet och öka samverkan inom området. Målet är att i samverkan med viktiga aktörer ta fram en gemensam strategi för ökad säkerhet på fyrhju- lingar för åren 2014–2020.

Får en 14 åring köra fyrhjuling?

Gemensamt är krav på skyddshjälm, förarbehörighet och viss ålder (15 år), samt att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. Så fort fyrhjulingen ska användas utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde ska den vara registrerad.

Vem får köra fyrhjuling?

Du ska ha förarbevis för terränghjuling. För att ta ett förarbevis krävs att du har gått en utbildning hos en behörig utbildare samt genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare. Om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före år 2000 får du också köra terränghjuling.

Vilket körkort krävs för ATV?

Föraren ska ha körkort klass B för motorcykelregistrerad fyrhjuling, AM för mopedregistrerad, AM eller traktorkort för traktor A, B för traktor B och för terränghjuling krävs ett särskilt förarbevis för terränghjuling.

Share this post