Populära

Vilket forsakringsbolag ar storst?

Vilket försäkringsbolag är störst?

Sakförsäkringar

Försäkringsbolag Premieinkomst (andel av total)
Länsförsäkringar 29%
If Skadeförsäkring 19%
Trygg-Hansa 16%
Moderna Försäkringar 4%

Hur många i Sverige har livförsäkring?

700 000. I slutet av 2020 hade knappt 690 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med drygt 1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2019. De individuella försäkringarna har ökat med 5 procent medan arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar har ökat med 2 procent.

Vilka faktorer påverkar ett Livbolags solvens?

Lägre avkastning på obligationer skulle kunna orsaka livbolag försämrad finansiell styrka. Till följd av minskad avkastning på obligationer kan även incitamenten för att söka högre avkastning öka hos livbolag. Där resultatet skulle orsaka omallokeringar i livbolagens portföljer gentemot högre risk.

Vad finns det för olika försäkringsbolag?

Privata försäkringar kan tecknas antingen som gruppförsäkringar eller som eller individuella försäkringar.

  • Hemförsäkringar.
  • Villa- eller bostadsrättstillägg.
  • Bilförsäkringar.
  • Barnförsäkringar.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkringar.
  • Livförsäkringar.
  • Inkomstförsäkringar.
  • Sjukvårdsförsäkringar.

Vilket är Sveriges bästa försäkringsbolag?

Inom sakförsäkring toppar Dina Försäkringar listan följt av Folksam och övriga mindre försäkringsbolag. Lägst betyg fick Moderna följt av Trygg Hansa och If som alla hamnade under branschgenomsnittet. Fordonsförsäkring toppas av Svedea, Dina Försäkringar och Folksam.

Hur många svenskar har försäkring?

Uppskattningsvis har knappt 97 procent av befolkningen i Sverige en hemförsäkring. Det är högt men innebär också att drygt 3 procent — eller nästan 400 000 individer — saknar hemförsäkring. Avsaknaden av hemförsäkring är större bland män och bland utrikesfödda, särskilt personer födda utanför Norden.

Share this post