Rekommendationer

Ar det brist pa sjukvardspersonal?

Är det brist på sjukvårdspersonal?

14 av 21 regioner uppger att de har brist på personal inom hälften eller fler av legitimationsyrkena i vården. Samtliga landets regioner rapporterar dock brist på barnmorskor, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och läkare med specialistkompetens.

Vad är för yrkes brist inom vård och omsorg?

Trender och Prognoser 2020 visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg, väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Det väntas bli stor brist på specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå.

Hur många undersköterskor finns det i Sverige?

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 129 000 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 90 procent är kvinnor.

Hur många undersköterskor finns det i Sverige 2020?

Vanligaste yrken för kvinnor 2020

Yrke Antal kvinnor Totalt antal
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 116 000 129 000
Grundskollärare 81 700 110 100
Barnskötare 80 000 88 400
Butikssäljare, fackhandel 64 800 106 200

Är det brist på undersköterskor?

Hur många sjuksköterskor behövs i Sverige?

Det råder allvarlig sjuksköterskebrist i Sverige – trots att problemet var känt redan för 20 år sedan. Mellan 39 000 och 45 000 nya sjuksköterskor behövs under det kommande decenniet, enligt olika bedömare.

Hur många sjuksköterskor behövs?

Den visar inte överraskande att bristen i Vårdförbundets yrkesgrupper består, eller till och med har förvärrats. Enbart i regionerna skulle det omedelbart behövas 750 sjuksköterskor, 630 specialistsjuksköterskor, 130 barnmorskor, 72 biomedicinska analytiker och 68 röntgensjuksköterskor.

Hur många läkare saknas i Sverige?

Saknas: 800 akutläkare. Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen vara 600 akutläkare. Även om 10 år beräknas det råda brist. 2012 fanns 61 specialister enligt Socialstyrelsens statistik och idag finns cirka 250 ST-läkare inom specialiteten.

Share this post