Rekommendationer

Ar taxi avdragsgillt?

Är taxi avdragsgillt?

Taxiresor i tjänsten är avdragsgilla, resor mellan hemmet och arbetet är det generellt sett inte.

Vad gäller vid arbete på annan ort?

Bor du och arbetar på annan ort ska du inte behöva bo hur som helst. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål innan han ordnar bo- endet och finna lösningar på ett ändamålsenligt och godtagbart boende. Oavsett bostadstyp ska boendet vara av god standard och du ska inte behöva dela rum.

Får man åka taxi på företaget?

Arbetsresor ska värderas till marknadsvärdet men eftersom ditt företag betalar taxiresorna för att hindra smittspridning så blir värdering lägre i detta fall. Detta innebär att ditt AB betalar arbetsgivaravgift och du inkomstbeskattas för vad det skulle ha kostat dig åka samma sträcka med kollektivtrafik.

Var betalar man skatt om man jobbar i annan kommun?

Hej! Skatteverket har en regel som säger att du betalar den skattesats från den kommun du var folkbokförd i 1 november föregående år. Om man som i ditt fall flyttar mitt under året kommer du att betala din nya kommuns skattesats från och med 1 januari kommande år.

En anställd kan få avdrag för kostnaden för taxiresor om det finns risk för överfall. Detta gäller även om sträckan mellan arbetsplatsen och bostaden är kortare än två km och det finns allmänna transportmedel (RÅ 1990 ref. 61 I och II samt RÅ 1991 not.

Hur bokför man taxiresor?

Resekostnader klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente och milersättning till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73.

När har man rätt till måltidsersättning?

Ett kollektivavtal, det s.k. partihandelsavtalet, ger arbetstagare rätt till måltidsersättning när arbetstagaren på grund av resa utanför sin ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid på vanlig plats och tid.

Share this post