Rekommendationer

Far man gora reklam for vin pa tv?

Får man göra reklam för vin på tv?

Du får inte marknadsföra alkoholdrycker i kommersiella annonser i radio-, tv och beställ-tv.

Får man marknadsföra alkohol på sociala medier?

Den som marknadsför alkohol ska ”iaktta särskild måttfullhet” och reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till användning av alkohol. Den får heller inte rikta sig till personer under 25 år. I januari 2018 föreslog en statlig utredning att helt förbjuda alkoholreklam på sociala medier.

Får kommersiella annonser i ljudradio eller tv program användas vid marknadsföring av alkoholdrycker om de sänds från Sverige?

Enligt 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738) får inte kommersiella annonser i ljudradio- eller tv-program användas vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter.

Är alkoholreklam olagligt?

Sverige. I Sverige har alkoholreklam varit förbjuden från början av 1970-talet till 2003, dock med kryphålet att man fått göra reklam för lättöl och alkoholfri öl. Sådan reklam har givit marknadsföring också åt folköl och starköl som har de stora försäljningsvolymerna i Sverige.

Får man ha alkoholreklam?

De bestämmelser som gäller för marknadsföring av alkoholdrycker finns i kapitel 7 i alkohollagen (2010:1622). Vid all marknadsföring av alkoholdryck ska du iaktta särskild måttfullhet. Särskild måttfullhet innebär bland annat att marknadsföring inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av alkohol.

När förbjöds alkoholreklam?

Alkoholreklamförbudet som infördes i maj 2003 och som gäller än idag innebär att det inte är tillåtet att införa reklam för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. I svenska markbundna kanaler är alkoholreklamen förbjuden. Trots det nås vi av reklam för alkoholdrycker genom satellitsändningar.

Vad innehåller radio och tv lagen?

Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, videodelningsplattformar, ljudradiosändningar och beställradio enligt följande. – Lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.) – Information och registrering (2 kap.)

Vilka regler gäller för marknadsföring av alkohol och tobak?

Varför får man göra reklam för vin?

En svensk lag infördes som resultat av den, vilket tillät alkoholreklam. I allmänna tidningar får bara produkter med mindre än 15 % annonseras. Annonsen får bara innehålla förpackning, varumärke, råvaror eller liknande, men inte annat som till exempel glada människor.

Share this post