Rekommendationer

Far man jobba pa annat jobb om man ar permitterad?

Får man jobba på annat jobb om man är permitterad?

Arbete för annan arbetsgivare under permittering Du kan arbeta för en annan arbetsgivare medan du är permitterad. Om du är heltidspermitterad eller permitterad med förkortad arbetsvecka får du då i stället jämkad dagpenning.

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Vanligtvis har en permitterad anställd rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete. Detta gäller dock inte om arbetet är säsongsbetonat eller av andra anledningar inte är sammanhängande till sin natur. Rätten till samma lön och förmåner kan dock avtalas bort i ett kollektivavtal.

Får jag arbeta hos en annan arbetsgivare under semestern?

Du får inte arbeta hos en annan arbetsgivare under din semester om inte din ordinarie arbetsgivare har godkänt det. Anledningen till detta är att du har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och att du inte får försumma dina förpliktelser hos din ordinarie arbetsgivare.

Varför har arbetsgivaren blivit permitterad?

På grund av Corona-viruset (Covid-19) permitterar nu en del arbetsgivare sina anställda. Det innebär att arbetsgivare kan minska arbetstid och lön medan anställningen i övrigt fortsätter som vanligt. Om du har blivit permitterad kan du inte ses som arbetslös.

Hur mycket lön har en permitterad anställd?

Vanligtvis har en permitterad anställd rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete. Som mest kan dina anställda gå ner till 40 procents arbetstid men ändå behålla 90 procent av lönen. Du som arbetsgivare kan minska lönekostnaderna för din medarbetare med ungefär hälften.

Kan arbetsgivaren avbryta permitteringen tillfälligt?

Arbetsgivaren får normalt inte kräva att du som anställd arbetar mer än den avtalade tiden när du omfattas av korttidspermittering. Om det tillfälligt krävs extra insatser kan permitteringen tillfälligt avbrytas för berörda anställda. Arbetsgivaren ska då rapportera detta till Tillväxtverket vid avstämningen.

Share this post