Rekommendationer

Far man kora firmabil privat?

Får man köra firmabil privat?

Har du en förmånsbil, det vill säga beskattas för en bilförmån, så får du använda bilen både för dina privata resor och resor i tjänsten men du bör även då ha en körjournal.

Hur länge måste man spara körjournal?

Hur länge ska man spara en körjournal? Den skall sparas i 7 år, i enlighet med bokföringslagen. – Innan man investerar i en körjournal är det viktigt att dubbelkolla så att leverantören kan erbjuda detta och försäkra sig om att de har ett pålitligt lagringssystem, säger Mathias Eliasson.

Får arbetsgivare kolla körjournal?

– Arbetsgivarens skyldighet att följa Skatteverkets regler väger här tyngre, säger Mats Hellström. Däremot har arbetsgivaren normalt inte rätt att gå in i den elektroniska körjournalen och kontrollera var den anställde befinner sig. – Arbetsgivaren får inte använda systemet för att kontrollera sina anställda.

Har ingen körjournal?

Med hjälp av körjournalen kan du visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. I lagen finns inget krav på körjournal. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.

Kan företag köpa bil av privatperson?

Oavsett om du köper en tjänstebil till företaget eller en förmånsbil till dig som privatperson så kan du sätta upp köpet på företaget. Bilen räknas som en tillgång och köpet redovisas i företagets balansräkning.

Vad kostar Förmånsbilen mig netto?

Ett exempel är en bil som kostar 300 000 kronor och får ett förmånsvärde på omkring 42 300 kronor per år. Kostnaden slås ut över ett år och blir ett tillägg på din lön. Har du en månadslön på 30 000 kronor behöver du betala skatt på lönen och bilförmånen, i det här fallet 33 525 kronor.

Får man hämta på dagis med firmabil?

Fler och fler företag gör avtal med servicemontörerna om att ha servicebilen som tjänstebil, med påföljd att den går bra att använda att hämta och lämna på dagis, handla på vägen hem m.m. samt att man slipper allt krångel med skatteverket.

Share this post