Rekommendationer

Far man kora med grekiskt korkort i Sverige?

Får man köra med grekiskt körkort i Sverige?

Körkort från länder utanför EES Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats. Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt. Du får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag om körkortet är från Storbritannien eller Färöarna.

Kan man ha körkort i flera länder?

Du kan få ett internationellt körkort om du har ett giltigt svenskt körkort. Det internationella körkortet är endast en översättning av ditt svenska körkort och du måste alltid ha med dig ditt svenska körkort när du kör i utlandet.

Hur länge får jag köra med utländskt körkort?

Hur länge får jag köra med mitt utländska körkort i Sverige? Om du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen tidsbegränsning. När du varit folkbokförd i Sverige i ett år måste du skaffa ett svenskt körkort. Är ditt körkort från ett EES-land, Japan eller Schweiz kan du byta ditt körkort till ett svenskt.

Får man köra med finskt körkort i Sverige?

För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats och får inte ha bytts ut mot ett svenskt körkort. Du får inte heller ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag för körkort från Storbritannien eller Färöarna.

Kan man bli av med körkortet i ett annat land?

Det finns en möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla ditt körkort även i Sverige mot bakgrund av brottet du begått i Tyskland. Med svensk dom jämställs nämligen likvärdigt avgörande som meddelats av utländsk domstol eller annan utländsk myndighet (5 kap. 1 § tredje stycket Körkortslagen).

Kan man byta polsk körkort till svensk?

Du kan byta ditt EES-körkort till ett svenskt om körkortet är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige.

Vilka körkort omfattas av EU förordningen?

Ja, om din högre behörighet anses vara giltig enligt EU-förordningen. Du måste ansöka om att förlänga den högre behörigheten innan den nya giltighetstiden har gått ut. Undantaget är om du redan hunnit tillverkat ett nytt körkort för de lägre behörigheterna. Då är den högre behörigheten inte längre giltig.

Hur länge gäller ett polskt körkort?

Körkort från EU-/EES-länder Har du körkort från ett EU-/EES-land är körkortet giltigt så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Ditt körkort gäller även om du är folkbokförd i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjoejam9Jxo

Share this post