Rekommendationer

Hur ar sjukvarden i Rumanien?

Hur är sjukvården i Rumänien?

Hälso- och sjukvårdssystemet i Rumänien är offentliga. Den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn styrs och övervakas av det rumänska hälsoministeriet. En socialförsäkring är obligatorisk. Den nationella sjukförsäkringsinstitutionen (CNAS) verkar på riksnivå och samordnar 43 sjukförsäkringskassor.

Vad är parlamentet i Rumänien?

Rumänien är en demokratisk republik med ett semipresidentiellt system. Den lagstiftande makten innehas av parlamentets två kammare, Senat (senaten), med 140 medlemmar varav 18 representanter för de etniska minoriteterna, och Camera Deputaților (deputeradekammaren), med 345 medlemmar. Medlemmarna i varje kammare väljs vart fjärde år.

Vad är Rumäniens befolkning?

Landet gränsar i norr mot Ukraina, i öster till Moldavien och Svarta havet, i söder till Bulgarien, längs med floden Donau, och i väster mot Ungern och Serbien. Rumäniens befolkning utgjorde 20 121 641 personer vid folkräkningen 2011 och är därmed ett av Östeuropas folkrikare länder.

Hur länge har Rumäniens historia präglats?

Rumäniens moderna historia har präglats av det kommunistiska styret sedan 1947. Efter en period av svårt förtryck under den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceaușescu från 1965 till 1989 blev landet en demokratisk republik. Rumänien är medlem av militäralliansen Nato sedan 29 mars 2004 och Europeiska unionen sedan 1 januari 2007.

Hur mycket pengar har Rumänien?

Rumäniens ekonomi

BNP/capita: 7 697 USD (2007, uppskattning)
Naturtillgångar: olja, naturgas, kol, järn, koppar, Bauxit
Viktigaste exportprodukt: Uppgift saknas
Viktigaste handelspartner: Tyskland 18,1%, Italien 13,8%, Frankrike 8,3%, Turkiet 6,9% (2010)
Viktigaste importprodukter: Uppgift saknas

Hur mycket betalar Rumänien till EU?

EU-avgiften enligt olika mått

% av BNI, brutto* euro/inv, brutto*
Rumänien 0,91 91,4
Danmark 0,88 465,6
Österrike 0,88 372,7
Tyskland 0,83 339,0

Kan man söka vård i Norge?

Svensk medborgare som tillfälligt vistas i Norge har rätt till nödvändig vård*. Baserat på en nordisk överenskommelse räcker det att du visar upp en giltig id-handling och uppger din bostadsadress i Sverige för att få nödvändig vård.

Share this post