Rekommendationer

Hur behandlas kronisk myeloisk leukemi?

Hur behandlas kronisk myeloisk leukemi?

Behandlingen av kronisk myeloisk leukemi har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Tidigare behandlades sjukdomen ofta med cytostatika och efterföljande stamcellstransplantation, ofta med svåra biverkningar som följd. Nu finns en typ av behandling som kallas TKI

Vad är leukemi symtom?

Leukemi symtom 1 Trötthet 2 Långdragna halsinfektioner eller andra infektioner 3 Lättare för att blöda 4 Feber, avmagring, svettningar nattetid 5 Smärta i skelettet 6 Svullna lymfkörtlar eller förstorad mjälte

Vilka antikroppar är aktiva vid myelom?

Myelom delas in i olika typer. Typerna skiljer sig åt beroende på vilken typ av antikroppar som är aktiva, det vill säga vilka onormala immunoglobuliner som myelomcellerna tillverkar. De vanligaste är IgG och IgA. Vid asymtomatiskt myelom har patienten inga symtom utan sjukdomen ses enbart i laboratorieprover.

Hur ofta upptäcks kronisk leukemi?

Kronisk leukemi upptäcks inte sällan av en slump då ett blodprov, som har tagits av ett annat skäl, visar sig innehålla för många vita blodkroppar. Mer allmänna symtom som trötthet, svettningar och viktnedgång förekommer även vid kronisk leukemi och ibland kan också den normala blodbildningen vara hämmad.

Vad är akut lymfatisk leukemi?

Akut lymfatisk leukemi, ALL, är vanligast när barn får leukemi. Akut myeloisk leukemi, AML, är vanligare hos vuxna. Ju yngre du är, desto större möjlighet är det att bli av med en akut leukemi. Allra mest verksam är behandlingen för barn med ALL.

Vad är akut leukemi?

Akut leukemi (blodcancer) Leukemi, är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar, som beror på att sjuka benmärgsceller börjar dela sig okontrollerat och fort. Akut leukemi kan drabba män och kvinnor i alla åldrar.

Hur många vuxna drabbas av akut lymfatisk leukemi?

Barn och unga vuxna med Akut myeloisk leukemi har större chans att överleva än vuxna. Akut lymfatisk leukemi (ALL) drabbar varje år bara ungefär 100 svenskar, framför allt barn och ungdomar. Majoriteten av dessa får en standardiserad cellgiftsbehandling och 80-90 procent botas.

Kan du leva länge med kronisk lymfatisk leukemi?

Du kan leva länge med kronisk leukemi. Kronisk myeloisk leukemi växer långsamt, vilket leder till att många patienter kan i princip leva ett helt liv med sjukdomen även om medicinering kan krävas. Om du drabbats av kronisk lymfatisk leukemi kan patienter ofta leva länge utan symptom som försämrar livskvaliteten.

Hur behandlas kronisk lymfatisk leukemi?

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, behöver behandlas direkt om den som är sjuk har symtom när sjukdomen upptäcks. Många är utan symtom. Då behövs ingen behandling men du får komma på regelbundna kontroller och lämna blodprover några gånger om året.

https://www.youtube.com/watch?v=mX4XR6dhE0Q

https://www.youtube.com/watch?v=cuLciavmas4

Share this post