Rekommendationer

Hur betalar man buss boter?

Hur betalar man buss böter?

Har du fått en tilläggsavgift ska du betala den inom 10 dagar. Du betalar via det inbetalningskort som du fått i samband med biljettkontroll. Har du synpunkter på din tilläggsavgift ska tilläggsavgiften fortfarande betalas inom 10 dagar. Om ditt ärendet återkallas efter utredning gör vi en återbetalning.

Hur betalar man böter Skånetrafiken?

Gör så här:

  1. Skriv numret på din faktura, ditt namn och din mailadress/adress.
  2. Bifoga gärna en bild på tilläggsavgiften och din biljett.
  3. Berätta sedan kort vad som hänt, det vill säga varför du vill bestrida tilläggsavgiften. Har du använt vårt resekort behöver du uppge kortnumret i din beskrivning.

Hur betalar man böter från Västtrafik?

Kontakta biljettkontrollen

  1. E-post: [email protected].
  2. Telefon: 010-470 10 83.
  3. Post- och besöksadress: Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg.
  4. Öppettider: måndag: klockan 10-18, tisdag – fredag klockan 10-16 (gäller även vardag innan röd dag)

Kan man pausa SL kortet?

I coronatider avråder SL från att resa i kollektivtrafiken om man inte absolut måste. Men redan köpta och aktiverade biljetter kompenseras inte till full pris och biljetten går inte heller att pausa.

Vad händer om man inte betalar böter SL?

Vi kan inte bara strunta i dem som inte betalar. De hamnar i inkasso och till syvende och sist hos Kronofogden om de inte betalar. Det ger ju helt fel signal om det skulle visa sig att om man struntar i att betala så slipper man, säger Thomas Silvander, affärsansvarig för intäktssäkring på SL.

Hur betalar jag tilläggsavgift?

Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift på 1 500 kronor. Tilläggsavgiften betalas via faktura som skickas till kunden tidigast tio dagar efter den dagen tilläggsavgiften utfärdades.

Hur betalar man tilläggsavgift?

Om du vid en biljettkontroll saknar giltig, har felaktig eller ogiltig biljett får du en så kallad tilläggsavgift. Avgiften är för närvarande 1500 kronor oavsett ålder utöver avgiften för biljetten. Vid kontrolltillfället får du ett inbetalningskort med ett belopp som ska betalas inom 10 dagar.

Share this post