Rekommendationer

Hur blir man finansiell radgivare?

Hur blir man finansiell rådgivare?

Som sin grundutbildning på eftergymnasial nivå kan man t. ex läsa ekonomiprogrammet som är 3 år på heltid (180 hp) och leder till en kandidatexamen alternativt själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi och andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen.

Vad ingår i god rådgivningssed?

Du som ger råd ska följa god rådgivningssed. Det innebär att rådgivningen ska anpassas efter konsumentens önskemål och behov. Du får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga för konsumenten. Om rådgivningen leder till att konsumenten råkar ut för ekonomisk skada kan du bli skyldig att betala skadestånd.

Hur mycket tjänar en finansanalytiker?

En finansanalytiker har en medellön på 65000 kronor i månaden.

Vad är en finansiell rådgivare?

En finansiell rådgivare har som uppgift att med sin erfarenhet och kunskap, vägleda konsumenten till ett sunt, ekonomiskt val för finansiering och investering.

Hur mycket tjänar en rådgivare på bank?

41 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad räknas som finansiell rådgivning?

Finansiell rådgivning är råd om placering av pengar i finansiella instrument. När näringsidkare ger konsumenter finansiell rådgivning gäller Rådgivningslagen. Enligt lagen måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla givna råd ska bli dokumenterade.

Vad är finansiella produkter?

Finansiella instrument – alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Så som aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, warranter etc. Företag som är i behov av nytt kapital, söker sig gärna ut på den finansiella marknaden där de kan utfärda finansiella instrument.

Vad gör en finansiell analytiker?

Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar.

Share this post