Rekommendationer

Hur blir man stallchef?

Hur blir man stallchef?

Stallchef är en inrikting på Hippologprogrammet, Sveriges enda universitetsutbildning på häst. Hästskötare arbetar i olika stall i travstall, galoppstall, ridskolor, handels- och utbildningsstall, i avel- och uppfödningsverksamhet eller på djursjukhus.

Vad gör en stallchef?

Vad gör en Stallchef De ryktar hästarna och sköter om deras hovar. De håller också rent i boxar, spiltor och stall. Flera av arbetsuppgifterna kan innebära tungt arbete, till exempel att bära foder och utrustning eller att köra ut spillning från stallet.

Vad arbetar en Hippolog med?

Hippologer är utbildade på hantering och träning av hästar. De har dessutom kunskap om att driva näringsverksamhet i hästbranschen. Hippologer arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar. Vanliga arbetsplatser är ridskolor, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer.

Vad gör en Hästtränare?

Hästtränare tränar hästar inom olika grenar, som trav, hopp och dressyr. Hästtränare är ett samlingsnamn för flera yrkeskategorier, som till exempel Beridare, Unghästberidare och Tränare, som kan t ex vara A-B-C tränare.

Vad tjänar en stallchef?

24 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en Hästtränare?

55 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en Hippolog?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 29 700 kronor 31 000 kronor
2017 29 900 kronor 30 900 kronor
2018 27 300 kronor 30 900 kronor
2019 32 500 kronor 32 600 kronor

Hur lång utbildning ridlärare?

Utbildning till ridinstruktör förutsätter förkunskaper i hästkunskap och grundlig erfarenhet av ridning. På det treåriga Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan kan man välja en inriktning av utbildningen mot hästhållning. Även ett antal kommunala hästgymnasieskolor har hästinriktade program.

Vad kan man bli inom häst?

10 yrken för dig som vill jobba med hästar

  • Kusk.
  • Ridande polis.
  • Djurvårdare.
  • Djur- hästmassör.
  • Ridlärare.
  • Hovslagare.
  • Stallarbetare. Om man inte har så stora kunskaper om höstar kan man börja jobba som stallarbetare.
  • Hästskötare. Om man tar hand om hästen och hjälper till med deras vardagliga behov är man hästskötare.

Vad gör man på ett hästgymnasium?

Du som går på ett ridgymnasium får utöver kurser som svenska, matematik och engelska även gå mer praktiska kurser där du lär dig bland annat rätt grundridning i dressyr och hästhoppning, tömkörning och klippning av hästar.

Hur många elever går på Bollerup?

Bollerup – ett naturbruksgymnasium för alla elever i Sverige! Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det.

Finns det hästgymnasium?

På hästgymnasium går du kurser i hästkunskap och lär dig om hästens anatomi och beteende. Du får även en förståelse för samspelet mellan djur och människa. Genom den praktiska undervisningen utvecklar du dina färdigheter inom en fördjupning, till exempel ridning eller trav.

Share this post