Rekommendationer

Hur fordelas arvsvinster?

Hur fördelas arvsvinster?

Vad är arvsvinst? Arvsvinst innebär att när du avlider fördelas pengarna som finns kvar i din försäkring mellan andra sparare som fortfarande lever och som inte heller har återbetalningsskydd. När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och pensionsskapitalen vanligtvis är lägre.

När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot Arvsvinster fördelas varje år.

Vem får pensionskapitalet när förmånstagare saknas?

Utan återbetalningsskydd Om du avlider innan din pension har betalats ut upphör försäkringen. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital. Ditt pensionskapital omvandlas till arvsvinster som fördelas till andra pensionssparare hos AMF.

Vem är min förmånstagare?

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalningar från en försäkring. I första hand är förmånstagaren den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand ditt/dina barn.

Hur kan man ta ut premiepensionen?

Logga in på Mina sidor så får du information om alla delar av din pension. Där kan du också se hur stor pensionen kan komma att bli per månad, beroende av vid vilken ålder du väljer att ta ut den. När du ansöker om att få din premiepension utbetald kan du, under vissa förutsättningar, lägga till ett efterlevandeskydd.

Hur betalas premiepensionen ut?

Beloppet som betalas ut bestäms vid varje årsskifte utifrån fondernas aktuella värde och gäller för ett år i taget. Din pension betalas ut varje månad så länge du lever. Hur stora variationer du kan förvänta dig år till år beror på vilka fonder du har valt. Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder.

Vad händer om jag tar bort efterlevandeskydd?

Under tiden du arbetar kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet. Men när du väl har gått i pension kan du bara ta bort återbetalningsskydd och inte längre lägga till det. Det kostar inget att ha återbetalningsskydd, men om du avstår skyddet kan tjänstepensionen bli 10–20 procent högre.

Share this post