Rekommendationer

Hur lange far man vara foraldraledig fran arbetet?

Hur länge får man vara föräldraledig från arbetet?

Fram till att barnet är 18 månader har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete. Fram till att barnet fyller åtta år eller slutar första klass har du rätt att vara ledig om du tar ut föräldraledighet.

Kan man säga upp sig när man är föräldraledig?

Det är förbjudet att säga upp någon på grund av att hon är gravid eller på grund av att en person är föräldraledig. Däremot finns det inget förbud i lagen mot att säga upp någon under pågående graviditet eller under en föräldraledighet, men skälet måste vara saklig grund.

Kan man jobba extra när man är föräldraledig?

Svar: Ja, du kan komma överens med din chef om att jobba några pass. Kom ihåg att du inte kan ta ut föräldrapenning de dagar då du arbetar och att komma överens med din chef om att ditt inhopp inte bryter din föräldraledighet. Det är viktigt eftersom du inte får ta fler än tre ledighetsperioder per år.

Hur många föräldradagar får man ha kvar efter 4 år?

Efter att ditt barn har fyllt 4 år går det endast att spara 96 föräldradagar totalt för barnet. Om det finns fler dagar sparade för barnet försvinner de på 4-årsdagen. Dagar på lägstanivå reduceras i första hand.

Hur mycket förlorar man på att gå ner i tid?

Hur mycket pensionen påverkas av att gå ner i tid åren innan du går i pension beror på vilken slags pension det gäller och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör. På ett ungefär kan man säga att den totala pensionen minskar med cirka fyra till åtta procent om du jobbar halvtid under fyra års tid före pensionering.

Kan man ta föräldrapenning 7 dagar?

Om du vill ha ut max av din föräldrapeng ska du ta ut sju föräldradagar varje vecka – ja du ska även ta ut föräldrapenning på helgen, då föräldrapengen är kalenderbaserad och inte dagsberäknande som lönen hos arbetsgivaren.

Hur länge räcker föräldrapenning 4 dagar i veckan?

Dagarna kan användas tills barnet är 12 år. Ni kan välja vem som ska vara hemma med barnet och den andra personen ger då av sina dagar till den som är hemma. 90 dagar (ca 3 månader) är dock reserverade per person och de dagarna kan alltså inte föras över.

Bland annat har en förälder rätt att vara helt föräldraledig 18 månader från att barnet fötts eller adopterats. En arbetstagare kan också förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyllt åtta år eller har avslutat sitt första skolår.

Vad gäller när man kommer tillbaka från föräldraledighet?

När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt till samma tjänst som du hade innan föräldraledigheten eller likvärdigt arbete. Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har använt din rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

Vad händer med min föräldrapenning om jag säger upp mig?

Du har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Om du säger till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig i samband med att du säger upp dig så har du även anmält att du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet två månader i förväg.

Hur länge har man rätt att jobba deltid när man har barn?

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning).

Hur många perioder får man vara föräldraledig?

Arbetstagaren får enligt föräldraledighetslagen dela upp ledigheten med eller utan föräldrapenning på högst tre perioder per kalenderår. Ytterligare uppdelning får göras endast om arbetsgivaren medger det. Regeln gäller inte för ledighet med tillfällig föräldrapenning eller ledighet för föräldrautbildning.

Kan man avbryta föräldraledighet och ta ut semester?

Samma regler för semesterledighet gäller oavsett om du är föräldraledig eller i tjänst. Du kan därför ansöka om semesterledighet precis som vanligt. Om du tar ut semester påverkar det inte din föräldraledighet. Du gör bara ett avbrott i den period som du beviljats föräldraledighet för.

Vad händer om man blir uppsagd under föräldraledighet?

Du kan inte bli uppsagd från jobbet på grund av föräldraledigheten. Men precis som dina kollegor kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist, och det även när du är föräldraledig. Skulle det ske, börjar själva uppsägningstiden att räknas först när du har börjat jobba igen, helt eller delvis.

Vem betalar ut föräldralön?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Share this post