Rekommendationer

Hur lange galler A1 intyg?

Hur länge gäller A1 intyg?

Vad är intyg A1 Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning du omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Vad gäller vid jobb utomlands?

Du som är utsänd av en arbetsgivare i Sverige för att arbeta i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz omfattas oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Vad betyder A1?

A1 – lätt motorcykel Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg. Åldersgränsen för A1 är 16 år.

Hur gör jag för att få a-kassa?

Sök ersättning

  1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
  2. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa.
  3. Begär ett arbetsgivarintyg. Var du anställd innan du blev arbetslös?

Vad menas med IAF?

förkortning för ’i alla fall’. – Du är för dålig för att kasta sten. – Ja, men jag försöker iaf!

Vilka intyg behövs för a-kassa?

Arbetsgivarintyget är det mest väsentliga intyget för att du ska kunna få din ersättning från a-kassan. I vissa fall kan du även behöva skicka in andra intyg så som: Intyg från Försäkringskassan. Om du fått ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du arbetat.

Vem granskar A kassan?

A-kassorna är ekonomiska föreningar. Riksdagen bestämmer reglerna och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen granskar verksamheten. I dag finns 24 olika a-kassor i Sverige.

Share this post