Rekommendationer

Hur manga dagar kan man vara utomlands som pensionar?

Hur många dagar kan man vara utomlands som pensionär?

om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

De flesta länder har dock i sin lagstiftning angett en gräns för hur många vistelsedagar per år personer kan vistas i landet och 183 dagar per år är den gräns som är vanligast förekommande. Sverige har ingen sådan gräns utan stadigvarande vistelse bedöms från fall till fall.

Hur får du behålla din allmän pension utanför Sverige?

Du som är bosatt utanför Sverige. Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg

Kan du få svensk allmän pension utbetald?

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Kan du ta ut tjänstepension i Sverige?

Du som flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz och tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige. Tänk på att tjänstepension inte är en allmän pension.

Hur hög år pensionen i England?

Nuvarande pensionsålder (2021)

Nuvarande pensionsålder (2021) Framtida pensionsålder
Belgien 65 67 (2030)
Storbritannien 66 år 68 (2046)
Bulgarien 66 år 8 mån 67 (2023)
Spanien 66 år 67 (2027)

Share this post