Rekommendationer

Hur manga lastbilschaufforer dor?

Hur många lastbilschaufförer dör?

Nya siffror från Arbetsmiljöverket som Svenska Dagbladet har tagit del av visar att 498 personer i Sverige har förlorat sina liv under arbetet mellan 2008 och 2018 (exklusive december i år). Lastbilschaufförer är det yrket med flest dödsfall, 59 stycken.

Hur många lastbilschaufförer dör varje år?

Den hårdast drabbade yrkesgruppen är lastbilschaufförer. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. De senaste tio åren har sammanlagt 490 personer i Sverige mist livet i arbetsrelaterade olyckor, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. 66 av dessa är lastbils- och långtradarchaufförer.

Hur är det att jobba som lastbilschaufför?

Yrket som lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver att man är duktig på att planera och organisera sina uppgifter. Även om man åker långa sträckor och ibland åker ensam så är det lastbilschaufför ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakt.

Är risken för arbetsolyckor större bland yrkesförare än hos andra yrkeskategorier?

För vissa yrkeskategorier, som taxiförare och chaufförer inom hemtjänsten, kan tunga lyft utgöra risk för belastningsskador. En större andel av yrkesförarna än av den övriga arbetande befolkningen har ont i nacke, rygg, axlar och armar. Den vanligast anmälda arbetssjukdomen bland yrkesförare är muskel- och ledbesvär.

Hur många procent lastbilschaufförer omkommer?

Varje år förolyckas omkring hundra personer i olyckor med tunga lastbilar inblandade vilket motsvarar ca 20 procent av samtliga trafikdödade. Av dessa omkommer den större delen i personbil men även ett antal motor- cyklister, cyklister, fotgängare samt bussresenärer dödas i kollisioner med tunga lastbilar.

Vilket yrke har flest dödsfall?

Byggbranschen är den mest dödsdrabbade av alla. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Byggbranschen är dödligast av alla på den svenska arbetsmarknaden, visar en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.

Vad är världens farligaste yrke?

Den visar att de farligaste yrkesområdena är byggverksamhet, tillverkning och jordbruk, skogsbruk och fiske. Mellan 7 och 14 personer dör varje år inom dessa näringsgrenar på grund av olyckor.

Är det svårt att jobba som lastbilschaufför?

Att arbeta som lastbilschaufför I regel så behövs det alltid nya förare och chanserna till att få jobb är relativt goda. Det finns dock en del saker som man själv kan göra för att underlätta och skapa större möjlighet till anställning.

Hur stor del av yrkesförarna använder säkerhetsbälte?

Yrkesförares bältesanvändning Den är omkring 75 procent, lite lägre om lastbilsföraren har släp och lite högre utan släp. Bältesanvändningen bland bussförare har mätts av VTI under 2018. Förarnas användning var 100 procent i beställningstrafik, 79 procent i kommersiell linjetrafik och 85 procent i regional linjetrafik.

Hur många dödsolyckor är tunga fordon inblandade i?

Varje år förolyckas omkring hundra personer i olyckor med tunga lastbilar inblandade vilket motsvarar ca 20 procent av samtliga trafikdödade.

Share this post