Rekommendationer

Hur mar man efter separation?

Hur mår man efter separation?

Håll kontakt med andra. Om man mår dåligt är det lätt hänt att man börjar dra sig undan mer och mer. Man känner kanske inte för att träffa någon och vill helst vara ifred. Såklart kan man behöva egentid för att sörja och bearbeta eller “bara vara ifred”, men att dra sig undan för mycket kan vara negativt för måendet.

Hur vänder du dig till skilsmässan?

För att få skilsmässa vänder du dig till tingsrätten. När tingsrätten har beslutat om skilsmässan skickar den ett meddelande om det till Skatteverket som registrerar skilsmässan i folkbokföringen när den är slutgiltig. Motsvarande gäller när en domstol dömt till upplösning av ett registrerat partnerskap.

Varför ansöka om skilsmässa hos tingsrätten?

Först ansöker ni om skilsmässa hos tingsrätten. När er på dom på skilsmässa kommit är ni officiellt skilda. Men er ekonomi är fortfarande inte skild än. För att ni ska kunna gå vidare ekonomiskt var för sig, ta bostadslån, byta lagfart osv. måste ni göra en så kallad bodelning.

När ska ni få betänketid för skilsmässa?

Denna ska tillsammans med personbevis för skilsmässa samt eventuellt en del andra handlingar skickas till tingsrätten. Har du barn under 16 år eller om bara en av er vill skiljas, kommer ni få betänketid på minst 6 månader efter det att tingsrätten tagit emot er ansökan om skilsmässa. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra.

Många känner en stor sorg över skilsmässan även om vissa upplever en lättnad. Om din partner hittat en ny känner du dig också sviken, ratad och kastad på soptippen. Även du som tagit initiativet till separationen kan må dåligt och känna skuld inte minst mot barnen.

Hur ska jag överleva separation?

Skriv ner dina tankar och känslor Ett av Evas tips är att skriva en tankedagbok, speciellt om man har det jobbigt. – Välj då en period, till exempel en månad, och skriv dagbok samma tid varje dag. Skriv ner alla tankar och känslor som cirkulerar.

Hur länge gråter man efter en separation?

Har separationen varit uppslitande kan sorgeprocessen vara lång, minst ett år av starka känslor som kommer och går. – Jag tycker att man kan tillåta sig själv att vara hemma från jobbet i någon vecka, eller två, för att gråta och sova. Men sen är det bra att försöka återgå till sin vardag.

Share this post