Rekommendationer

Hur mycket kan man jobba och fa CSN?

Hur mycket kan man jobba och få CSN?

Studerar man en normaltermin på 20 veckor kan man tjäna 93 561 kronor per halvår utan att studiemedlet påverkas. Det är drygt 15 500 kr i månaden, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN. Enkäten om kunskaper om fribelopp gick ut till 8 207 studerande med studiemedel under oktober 2021.

När avskrivs gamla studielån?

Ålder. CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 68 år. Om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 68 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du till exempel studerar på heltid i 20 veckor på våren och 20 veckor på hösten kan du ha inkomster upp till 93 561 kronor under januari–juni och lika mycket i juli–december.

Vad gäller för att få studielån?

Bidrag och lån – ansök eller läs om våra bidrag och lån CSN beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet. Vi betalar också ut hemutrustningslån till flyktingar.

Hur stort är fribeloppet CSN?

Hur högt ditt fribelopp är beror på hur många poäng du läser på en termin och om du studerar på heltid eller deltid. Under 2020 och 2021 har CSN valt att ta bort fribeloppet till följd av covid-19-pandemin, men under 2019 var fribeloppet 90 075 kronor per termin (20 veckor) för dig som studerar på heltid.

Får man ta CSN lån om man jobbar?

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd finns det en inkomstgräns som kallas fribelopp. Om du har inkomster över fribeloppet så kan du inte få lika mycket bidrag och lån från CSN. Om din inkomst ändras i förhållande till fribeloppet ska du därför meddela det till oss.

Kan man få CSN lån trots kronofogden?

Du kan inte få studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår. Om det finns synnerliga skäl kan du få studiemedel även om du inte skött återbetalningen. Prövningen är dock mycket sträng.

Share this post