Rekommendationer

Hur mycket kan man tjana som hyrlakare?

Hur mycket kan man tjäna som hyrläkare?

Vad tjänar en hyrläkare? Statistik visar att en stafettläkares / hyrläkares lön kan ligga på allt mellan ca 70 000–160 000 kronor i månaden, men lönen kan såklart variera beroende på var du jobbar, vilken erfarenhet du har, hur mycket du jobbar och så vidare.

Vad tjänar en stafettläkare i Norge?

Samtidigt åker doktorer från samma sjukhus till Norge på sin kompledighet och vikarierar. Systemet är helt galet. Peter Bistoletti berättar att han tjänar bra på sina inhopp, en vecka kan ge mellan 80 000 och 90 000 kronor.

Hur mycket tjänar Konsultläkare?

Om vi säger att bemanningsbolaget ger läkaren hela ersättningen motsvarar det en lön på 900 kr/h. Räknar vi på att heltid motsvarar 165 timmar per månad får en specialist i allmänmedicin en månadslön motsvarande 148 500 kr. Motsvarande beräkning för legitimerad läkare ger en lön på ca 121 700 kr.

Vad är en Konsultläkare?

Konsultläkare, stafettläkare, hyrläkare, bemanningsläkare eller resursläkare är olika benämningar på läkare som helt eller delvis valt att arbeta på uppdrag via bemanningsbolag inom vården i Sverige och andra nordiska länder.

Vad gör en stafettläkare?

En stafettläkare eller hyrläkare är en läkare, oftast allmänläkare, som tillfälligt arbetar på en vårdcentral eller annan medicinsk enhet för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal.

Hur mycket tjänar läkare 2021?

För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad. För de läkare som arbetar på ett akutsjukhus eller i en annan så kallad dygnet-runt-verksamhet tillkommer ofta jour- och beredskapsersättning, utöver grundlönen.

Hur mycket tjänar Nätläkare?

Utomlänsersättningen betalas fortfarande till digitala vårdgivare utan fysisk vårdcentral som tar emot patienter från Region Stockholm. Ersättningen ligger på 500 kronor per besök .

Hur jobbar en stafettläkare?

Ett jobb som hyrläkare eller stafettläkare innebär att du arbetar som konsult på en vårdcentral, sjukhus eller någon annan vårdinrättning, istället för att ha en vanlig tillsvidareanställning. På så sätt kan du själv välja hur mycket eller lite du vill arbeta, när du vill arbeta samt hur lång tid uppdraget ska vara.

Share this post