Rekommendationer

Hur mycket tjanar en driftledare pa Samhall?

Hur mycket tjänar en driftledare på Samhall?

Dela

Lön Andel
24-25.999 kr 9,47 %
26-27.999 kr 7,37 %
28-29.999 kr 12,63 %
30-32.999 kr 14,74 %

Vad är en driftledare?

Driftledaren är den som leder och planerar arbetet. Driftledaren har personalansvar och måste kunna förutsäga behovet av personal, du måste alltså kunna se arbetet i brett perspektiv och även se hur framtida behov ser ut. Driftledaren ska kunna räkna på kostnaderna för t ex jordbruket, du måste kunna lägga en budget.

Vad har en arbetsledare inom städ för lön?

En så kallad första linjens chef i städbranschen har en medianlön på 28000 kronor i månaden. Det kan jämföras med motsvarande position i offentlig förvaltning där medianlönen är 33 000 kronor i månaden.

Vad tjänar en affärschef på Samhall?

Vilken inkomst har en affärschef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Sektor Medellön
Kommunalanställd 61 900 kronor
Landstingsanställning 77 500 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 60 100 kronor

Vad gör en driftledare på Samhall?

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Planera, leda och följa upp den dagliga driften. Aktivt arbeta i den dagliga produktionen. Ha kundkontakt, identifiera och föreslå merförsäljning och förbättring till kund och chef. Ta emot frånvaroanmälningar och lösa vakanser i den dagliga driften.

Vad är en Agrotekniker?

from Naturbruk I vår tvååriga utbildning till Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål.

Vad gör en driftledare på IKEA?

På avdelningen byter de anställda mellan fem olika arbetsuppgifter. Olle Waldehag är dessutom driftledare. Det betyder att han leder arbetet vid kassorna och hjälper till när något krånglar.

Vad gör en arbetsledare inom städ?

Som arbetsledare kan man bland annat kallas städledare. Som städledare planerar, leder och samordnar du det dagliga städarbetet. Städledaren kan också ha budgetansvar, personalansvar och sköta inköp av material.

Share this post