Rekommendationer

Hur mycket tjanar en EU tjansteman?

Hur mycket tjänar en EU tjänstemän?

Grundlönen för fast anställd personal ligger på mellan 2 300 euro i månaden för nyanställda sekreterare (AST/SC 1), 4 500 euro i månaden för nyanställda handläggare med universitets- eller högskoleexamen (AD 5) och upp till 16 000 euro i månaden för ett fåtal högre tjänstemän på generaldirektörsnivå (AD 16).

Hur kan man jobba inom EU?

Olika anställningsformer och hur du söker EU anställer fast anställda (tjänstemän), kontraktsanställda och tillfälligt anställda och erbjuder också praktikplatser. Man anlitar också experter inom olika områden. Fast anställda (tjänstemän) klassificeras antingen som handläggare (AD) eller som assistenter (AST).

Hur mycket tjänar man i EU?

Lönenivåer

(euro) Löneklass
Lönegrad 1 3
12 11 893,46 12 914,02
11 10 511,83 11 413,82
10 9 290,71 10 087,94

Hur mycket tjänar man inom EU?

Lönenivåer

(euro) Löneklass
Lönegrad 1 2
16 19 490,71 20 309,74
15 17 226,53 17 950,42
14 15 225,35 15 865,16

Vad tjänar man i EU?

För kontraktsanställda varierar det beroende på vilken funktionsgrupp du tillhör men en vanlig lön ligger ofta på 2000-6000 euro i månaden. För fasta tjänster i lägsta handläggarkategorin är lönen runt 4300 euro i månaden.

Vad har EU för framtid?

EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor. EU-sakråd om den Europeiska kommissionens förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter och om reflektionsunderlaget om framtiden för Europas sociala dimension.

Share this post