Rekommendationer

Hur ser avforingen ut vid cancer?

Hur ser avföringen ut vid cancer?

Avföringen kan få annan form eller utseende än tidigare. Du får slem i avföringen. Du får svårt att bajsa och det känns som att du inte lyckas tömma tarmen helt. Det är ovanligt, men en del kan få ont i magen eller tappa aptiten.

Hur lång tid kan det ta innan du får ändtarmscancer?

Efter en operation av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer kan det ta några veckor innan tarmen fungerar som den ska. Det kan ta upp till flera år om skarven är långt ned i ändtarmen. Du kan få diarréer och mycket gaser i tarmen, om du har fått strålbehandling. Du kan få urininkontinens eller avföringsinkontinens.

Hur gör man operation av ändtarmscancer?

Operation av ändtarmscancer görs i dag endast av specialutbildade kirurger. Så bör det vara även vid tjocktarmscancer. Vid tjocktarmscancer kan läkaren oftast sy ihop de två delarna av tjocktarmen som är kvar sedan tumören opererats bort. Då kan matsmältning och avföring åter fungera normalt.

Vad är cancer i ändtarmsöppningen?

Analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen är annan sorts cancer än ändtarmscancer och tjocktarmscancer. Cancertumören uppstår i andra sorts celler, nära ringmusklerna. Symtomen kan påminna om ändtarmscancer. Ibland går cancertumören att känna som en förhårdnad i ändtarmsöppningen. Det kan även göra ont, exempelvis när du

Vad är symtom på tjocktarmscancer?

Symtom på tjocktarmscancer och ändtarmscancer 1 Blod i avföringen 2 Ändrade avföringsvanor 3 Hård i magen, lös i magen, långvarig diarré, förstoppning eller täta trängningar 4 Kraftig slembildning 5 Smärta, ibland som knipsmärtor 6 Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom

Vad är en cancertumör?

En cancertumör kallas även för en malign tumör. Den kan växa in i andra organ och kroppsvävnader och oftast även sprida sig i kroppen genom lymfvätskan och blodet. Här kan du läsa mer om olika cancersjukdomar. Exempel på tumörer och utväxter. Exempel på tumörer och utväxter.

Varför är tjocktarmen och ändtarmen cancer?

Insidan av tjocktarmen och ändtarmen är täckt av en slemhinna. Det är där cancern börjar. Det är vanligt att det bildas godartade utväxter i slemhinnan som kallas polyper. Ibland kan de utvecklas till cancer. Det tar många år. När cancertumören växer kan den orsaka sår och förträngningar.

Share this post