Rekommendationer

Hur vet man om en person har uppehallstillstand?

Hur vet man om en person har uppehållstillstånd?

När Migrationsverket har fattat beslut kommer du som arbetsgivare att få en kopia av förstasidan av beslutet där det står om arbetstillstånd har beviljats eller inte. Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Hur vet man om någon har svenskt medborgarskap?

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Kan asylsökande jobba i Sverige?

För att en asylsökande ska få rätt att arbeta i Sverige måste personen ha fått ett såkallat LMA-kort. På det kortet ska det stå att personen är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Ett LMA- kort är en handling som Migrationsverket utfärdar till personer som ansökt om asyl i Sverige.

Kan man jobba utan uppehållstillstånd?

Ja, du kan jobba under tiden du är asylsökande, men då behöver du ha ett intyg från Migrationsverket som visar att du inte behöver ha ett arbetstillstånd. Du kan läsa mer om vad som gäller på både Migrationsverkets och Skatteverkets webbplatser.

Kan man jobba i Sverige utan personnummer?

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du alltid rätt att vistas och arbeta i Sverige i tre månader. Du kan alltså arbeta i Sverige även om du inte har ett personnummer. Om du saknar personnummer och ska arbeta i Sverige kan du ansöka om preliminär A-skatt.

Kan man ha uppehållstillstånd utan arbetstillstånd?

En arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver både ha ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. För att kunna få ett uppehållstillstånd gäller, precis som för arbetstillstånd, att personen ska visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige.

Kan man jobba i Sverige utan medborgarskap?

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Du som arbetsgivare ska kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen.

Share this post