Rekommendationer

Kan en kille heta Majken?

Kan en kille heta Majken?

Ingen eller högst en man heter Majken i förnamn. 100% av alla som heter Majken i förnamn är kvinnor.

Hur många män heter Jennifer?

Snittåldern är 26.6 år. 6 män heter Jennifer i förnamn. Av dessa har 5 Jennifer som tilltalsnamn. 100% av alla som heter Jennifer i förnamn är kvinnor.

Kan en tjej heta Boris?

2 401 män heter Boris i förnamn. Av dessa har 1 230 Boris som tilltalsnamn. Snittåldern är 51.6 år. 2 kvinnor heter Boris i förnamn.

Vad är en Jennifer?

Betydelse: Jennifer är ett engelskt kvinnonamn som härstammar från det kymriska namnet Guinevere, som möjligtvis betyder vit våg eller vacker kvinna.

Kan en kille heta Alice?

Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet. Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 flickor.

Var kommer namnet Majken ifrån?

Kvinnonamnet Majken är ursprungligen en variant av det lågtyska namnet Mariken som är en diminutivform av Maria. När det först började användas i Sverige på 1500-talet stavades det Moiken. I Norge och Danmark stavas det Maiken.

Vad betyder Jennifer på latin?

Jennifer är ett engelskt kvinnonamn som härstammar från det kymriska namnet Guinevere, som möjligtvis betyder vit våg eller vacker kvinna.

Hur många heter Boris?

Boris har aldrig varit något direkt vanligt namn i Sverige, det finns bara ett par tusen som heter så. Den 31 december 2005 fanns det totalt 2 431 personer i Sverige med namnet, varav 1 187 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 8 pojkar namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.

Kan man heta vilde?

164 kvinnor heter Vilde i förnamn. Av dessa har 92 Vilde som tilltalsnamn. Snittåldern är 14.4 år. 84.8% av alla som heter Vilde i förnamn är män.

Hur många Jennifer finns det i Sverige?

Det finns 11215 kvinnor som har förnamnet Jennifer. Av dessa har 10 636 namnet Jennifer som tilltalsnamn/ förstanamn. År 2003 fick 347 flickor namnet, varav 282 fick det som tilltalsnamn.

Hur många heter Alice i Sverige 2021?

Hur många heter Alice i Sverige? 41 165 kvinnor heter Alice i förnamn. Av dessa har 21 141 Alice som tilltalsnamn. Snittåldern är 18.7 år.

Share this post