Rekommendationer

Kan man be om att fa tandstallning?

Kan man be om att få tandställning?

Barn och unga upp till 22 år kan få en tandställning gratis om de har problem med bettet som gör det svårt att tugga och bita. En specialisttandläkare avgör om tandställningen är kostnadsfri. Vuxna som behöver en tandställning bekostar behandlingen själv. Dock ingår behandlingen i högkostnadsskyddet för tandvård.

När får man skaffa tandställning?

Barn och unga vuxna Om kriterierna för kostnadsfri behandling inte uppfylls kan man i vissa fall få hjälp med tandreglering på egen bekostnad. Tandreglering med fast tandställning sker som regel vid 14 års ålder eller senare.

Hur får man tandställning gratis?

I den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården ingår behandling av bettavvikelser som tandläkaren anser kan medföra funktionella svårigheter eller risk för vävnadsskada och därför kräver tandställning. Det tandläkaren och slutligen specialisttandläkaren som avgör om behandlingen kommer att vara kostnadsfri.

Hur mycket kostar det att få tandställning?

Vita fästen 590 kronor/ styck Specialisttaxa, timdebitering (speciella fall) 2 990 kronor. Alla dessa priser är ungefärliga och det går inte att göra en korrekt bedömning utan att en tandläkare/ortassistent/ortodontist har undersökt dina tänder.

Hur tidigt kan barn få tandställning?

Enkla former av tandreglering 5 till 9 års ålder Enkla former av ortodonti kan sättas in tidigt i bettutvecklingen, vanligen när barnet är mellan 5 och 9 år.

Hur mycket kostar det att få tandställning barn?

Oavsett vilken som är bäst för dig så kan vi hjälpa till. Priserna varierar från cirka 20 000 kronor upp till 75 000 kronor. Under ditt första besök, som blir en konsultation, kommer du få ett kostnadsförslag från tandläkaren så du vet vad behandlingen kommer kosta dig.

Hur mycket kostar det att få tandställning som vuxen?

Det är svårt att i förväg säga vad det kostar att göra en tandregleringsbehandling eftersom det beror på vad som ska göras, hur lång tid man beräknar att behandlingen tar och sedan vilken typ av apparatur man väljer. Det kan kosta allt från 15000 upp till 80 000 kronor.

Kan man få genomskinlig tandställning?

Lingual tandreglering innebär att tänderna förflyttas med hjälp av en osynlig tandställning på insidan av tänderna. Folktandvårdens specialister på tandreglering, eller ortodonti som det också kallas, har länge behandlat barn och vuxna med individuellt anpassad lingual teknik.

Kan barn och ungdomar få tandreglering och tandställning?

Barn och ungdomar upp till och med 23 år kan få kostnadsfri tandreglering och tandställning om de har en bettavvikelse som gör det svårt att bita och tugga. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen är kostnadsfri.

Hur mycket kostar en tandställning och tandställning med keramik?

Ungefärliga priser. En klassisk tandställning och tandställning med keramik kostar ungefär: 16-33 000 kronor för en käke, och mellan 25-40 000 för två käkar. Det är bara i komplicerade fall som priserna når de högsta summorna. Tandreglering med osynlig tandställning på insidan av tänderna är något dyrare.

Hur mycket kostar tandreglering med osynlig tandställning per käke?

Tandreglering med osynlig tandställning på insidan av tänderna är något dyrare. Ungefär 10.000-15.000 kronor mer än en vanlig tandställning per käke.

Share this post