Rekommendationer

Kan man ge bort en gava?

Kan man ge bort en gåva?

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som bevisar att en gåvogivare önskar ge en gåva till en gåvotagare. I ett gåvobrev kan man villkora gåvan om man så önskar genom att till exempel ange att gåvan ska vara enskild egendom eller inte utgöra förskott på arv.

Kan man villkora en gåva?

Det är fullt möjligt för givaren att villkora gåvan så länge det framkommer av gåvobrevet. Det kan t. ex. avse att mottagaren först ska få disponera gåvan vid en viss ålder men ett villkor kan även avse att givaren ska få fortsätta att kunna nyttja gåvan i viss omfattning.

Kan man ge bort pengar utan gåvobrev?

Det finns inga formkrav för gåva av pengar. Det räcker att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (Se gåvolagen 2§). Så gåvobrev är inget du måste skriva om du ska ge bort pengar.

Kan jag ge bort pengar till vem jag vill?

Måste gåvobrev upprättas?

I svensk rätt finns inga krav på att något egentligt dokument, gåvobrev, ska upprättas. Huvudregeln är att ett löfte om gåva inte är bindande, från huvudregeln finn dock ett undantag. Undantaget är att ett löfte om gåva kan bli bindande genom en utfästelse i skriftlig handling.

Kan man skriva ett gåvobrev själv?

Det är fullt möjligt att på egen hand upprätta ett giltigt gåvobrev. Man behöver alltså inte anlita en jurist även om det kan vara bra för att säkerställa att allt blir korrekt. I svensk rätt finns inget krav på att gåvobrev ska bevittnas.

Vad kostar det att upprätta ett gåvobrev?

Priset för Gåvobrev skiljer sig mellan fast och lös egendom. Att skriva ett gåvobrev för lös egendom tillsammans med en jurist kostar 2 599 kr och 5299 kr om du skriver ett gåvobrev för fast egendom*. Om du vill göra det själv med vägledning i vår onlinetjänst kostar det 1 199 kr*.

Är gåva giftorättsgods?

Villkor om enskild egendom i samband med gåvorna är inte tillräckligt eftersom det rör sig om gåvor mellan makar. Alltså är presenterna du fått av din make giftorättsgods, såvida ni inte upprättar äktenskapsförord som säger att presenterna ska vara din enskilda egendom.

Share this post