Rekommendationer

Kan man resa utan gront kort?

Kan man resa utan grönt kort?

Med andra ord behöver du inget Grönt kort när du reser t. ex. till Estland eller Sverige med bil. Du behöver Grönt kort i följande länder: Ryssland, Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Israel, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Turkiet, Ukraina och Vitryssland.

När måste man ha grönt kort?

Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste hen ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.

Vilka länder ingår i gröna kort systemet?

I vilka länder behöver du Gröna kortet vid inresa? Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Ukraina. Grönt kort utfärdas längst för den tid som din försäkring är betald.

Vad händer om man inte har grönt kort?

Kontakta ditt försäkringsbolag före avresan och be dem utfärda ett grönt kort för de länder med krav på grönt kort som du tänkt besöka. Om du reser till något sådant land utan kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Ett grönt kort som utfärdas i Sverige är grönt till utseendet.

Måste man ha grönt kort i Tyskland?

Om du ska köra genom Tyskland och Polen får du inte ha dubbdäck….Länder med krav på Grönt kort.

Land Moldavien
Grönt kort krävs Ingår
Ta med registreringsbevis Ingår
Stöldskydd rekommenderas Ingår

Hur länge gäller ett grönt kort bil?

Det Gröna Kortet utfärdas för den period din bil- eller mcförsäkring är betald. Kontakta oss om du ska vara borta längre än det datum försäkringen är betald till. Observera att Grönt Kort inte gäller för Ryssland och Belarus från och med 11 mars 2022.

Hur mycket kostar gröna kortet?

Grönt kort kostar 200 kronor när du beställer här. Använd hellre Mina sidor där det är gratis. Innan du beställer bör du kontrollera att din försäkring gäller utomlands (särskilt om du har ett yrkesinriktat fordon) och är betald för hela den period du ska vara bortrest.

Share this post