Rekommendationer

Kan man soka utbildning utan behorighet?

Kan man söka utbildning utan behörighet?

Reell kompetens – en väg till högskolestudier. Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma eller validera din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning.

Kan man söka högskolan utan gymnasieexamen?

Utan en gymnasieexamen krävs, i Sverige, att du läser upp dina betyg på komvux, går på folkhögskola eller liknande för att sedan kunna gå vidare till universitet eller högskola. Vad många inte vet är att du faktiskt kan börja studera på högskolenivå utan att läsa upp din examen. Det går att göra genom utlandsstudier.

Hur vet man om man har grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet = det du måste ha För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program, eller. yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Hur ansöker man om reell kompetens?

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig som vanligt till utbildningar på antagning.se.
  2. Ladda ner blanketten för ansökan om reell kompetens som du hittar på antagning.se.
  3. Fyll i Kartläggningsformuläret (169 Kb) så grundligt du kan.
  4. Förbered relevanta intyg som styrker dina kunskaper och kompetenser.

Måste man ha gymnasieexamen?

Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och eftergymnasiala studier, även om du inte har fått en gymnasieexamen. Beroende på i vilken omfattning du har genomfört kurserna, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver en specifik utbildning.

Vad kan man plugga utan gymnasiebetyg?

Du som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg (eller delar av grundskolan) kan komplettera din utbildning på komvux. Du kan läsa enskilda kurser eller hela program. Komvux står för ”kommunal vuxenutbildning” så det är därför du ska vända dig till din hemkommun om du är intresserad av en vuxenutbildning.

Hur vet man om man har högskolebehörighet?

För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet. Du har grundläggande behörighet om du har: Godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Är svenska 3 grundläggande behörighet?

Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. Observera att Svenska 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Kan man söka högskola utan högskoleprovet?

Högskoleprovet är ingen genväg till studier på svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med ett högskoleprovsresultat för att bli antagen till en högskoleutbildning – du måste vara behörig för att få börja läsa på högskolan.

Share this post