Rekommendationer

Maste alla barn arva mig?

Måste alla barn ärva mig?

I 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (här) står det att din närmsta arvinge är ditt barn. Utan ett testamente är det alltså din dotter som ärver all din egendom. Du kan inte göra ett barn helt arvslöst, utan personen har alltid rätt till sin laglott, vilket är en halv arvslott, se 7 kap.

Hur stor del av arv Får särkullbarn?

Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt vilket motsvarar hälften av kvarlåtenskapen. Men skriver ni ett testamente som ändrar denna ordning så är det lagstadgat att barnen åtminstone ska ha rätt till sin laglott som motsvarar 25% av kvarlåtenskapen i detta fall.

Kan man avtala bort laglotten?

En bröstarvinge kan avtala bort både sin arvslott och sin laglott, men enbart under förutsättningen att skälig kompensation (brukar anses vara motsvarande laglotten) utgår till arvingen eller dennes arvinge.

Kan barn kräva sin arvslott?

Det är endast när det rör sig om särkullbarn, barn som endast är släkt med en av makarna, som det går att kräva ut sin arvslott direkt. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska allt som mannen efterlämnade sig tillfalla makan. Mamman ärver alltså med förtur framför sonen.

Kan jag göra min dotter arvlös?

Det är inte möjligt att göra sin son arvlös. Eftersom din son utgör din bröstarvinge har han rätt till något som kallas för laglott, 7 kap. 1 § ÄB. Normalt har din son rätt till ditt arv utifrån den legala arvsordningen.

Vem ärver den som avlidit först om denne har en make och Särkullsbarn?

Gemensamma barn När en gift person avlider ärver den efterlevande maken eller makan före de gemensamma barnen (3 kap 1 § ÄB). De gemensamma barnen får vänta på sitt arv till dess den andre föräldern också avlidit. De gemensamma barnen har rätt till efterarv och är således efterarvingar till den först avlidne föräldern.

Varför kan man inte testamentera bort sina barns laglotten?

En förälder får nämligen inte ge bort eller testamentera bort all sin egendom till endast ett av sina barn. Detta beror på att barn har rätt till sin laglott (7 kap 1 § ärvdabalken). Laglotten är alltid hälften av arvslotten. I ditt fall betyder detta att dina barns laglotter utgör 25 % av hela arvet.

Share this post