Rekommendationer

Maste man uppge om man ar vaccinerad?

Måste man uppge om man är vaccinerad?

Unionens svar, som flera arbetsgivarorganisationer nu verkar dela, är att man inte kan säga upp någon som inte vaccinerar sig.

Vilka omfattas av Villkorsavtal t?

I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Sjöbefälsföreningen, SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges …

Vad händer om man inte tar Coronavaccin?

Men tänk igenom varför du inte vill vaccinera dig. Att vaccinera sig är det mest effektiva sättet att skydda sig mot covid-19. Unga kan bli sjuka i covid-19, även om de sällan blir svårt sjuka. Men risken finns att även en ung person blir allvarligt sjuk eller får långvariga besvär efter att ha haft covid-19.

Vad händer med de som inte vaccinerar sig?

Vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom och för att sprida smittan vidare. Inget vaccin skyddar till hundra procent. Därför är det förväntat att några av de som blivit vaccinerade blir sjuka eller är smittsamma utan att ha symptom. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19.

Vad innebär ovaccinerad?

Vaccinerade har mindre risk att bli allvarligt sjuka När man jämför den ovaccinerade gruppen i befolkningen med den vaccinerade gruppen, är risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och behöva vårdas på sjukhus mycket större för ovaccinerade personer. Det visar hur viktigt det är med vaccinationen mot covid-19.

Vad är Villkorsavtal-t?

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Vad är Villkorsavtal?

Villkorsavtal-T är ett tillsvidareavtal som reglerar de generella anställningsvillkoren för arbetstagare hos myndigheter under regeringen samt även för arbetstagare hos Arbetsgivarverkets icke-obligatoriska medlemmar.

Share this post