Rekommendationer

Nar far man dricka i Grekland?

När får man dricka i Grekland?

Åldersgränsen är 18 år för att köpa alkohol i Grekland.

Vad är åldersgränsen för att dricka alkohol?

Åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år på krogen och 20 år på systemet men hur ser det ut i andra europeiska länder? De länder som har en lägre åldersgräns för alkohol har fler fall av misshandelsfall men konsumerar inte mer alkohol än länder där åldersgränsen är högre.

Vilka länder är det lagligt att dricka alkohol från 16 års ålder?

I Europa är det lagligt att dricka alkohol från 16 års ålder i nio olika länder. Bland de länder som utmärker sig i antal misshandelsfall är Belgien, Luxemburg och Nederländerna som tillsammans har väldigt många fler än övriga. Länder där du kan dricka från 17 års ålder

Varför dricker du alkohol?

Många personer dricker alkohol för att de tycker att det är gott eller trevligt. Men alkohol kan också skada kroppen, och du kan få problem om du dricker mycket eller ofta. Alkohol finns i drycker som öl, vin och sprit.

Har du fyllt 18 år för att köpa alkohol?

Det finns åldersgränser för att köpa alkohol Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol på restauranger och affärer. Du måste ha fyllt 20 år för att få köpa alkohol på systembolaget. Det är förbjudet att köpa alkohol till någon som inte har fyllt 18 år.

Länder där du kan dricka från 18 års ålder

Land Åldersgräns Total alkoholkonsumtion liter per capita
Grekland 18 10,3
Ungern 18 13,3
Irland 18 11,9
Litauen 18 15,5

När får man köpa alkohol i Ryssland?

Men under coronakrisen har konsumtionen ökat igen och nu vill den ryska hälsoministern Mikhail Murashko höja åldersgränsen för alkohol från 18 år till 21 år. Rysslands anses var ett av de länder som har störst problem med alkohol, och framför allt då våld som kan härledas till alkohol.

När är det vanligt att börja dricka alkohol?

De som börjar dricka alkohol gör det oftast under tonåren men sedan ett tiotal år tillbaka är det faktiskt allt fler ungdomar som väljer att avstå. År 2018 uppgav 12 % av eleverna i årskurs nio att de debuterat med alkohol innan 13 års ålder.

Hur gammal måste man vara för att köpa alkohol i Italien?

Länder där du kan dricka från 16 års ålder

Land Åldersgräns Total alkoholkonsumtion liter per capita
Italien 16 6,7
Liechtenstein 16
Luxemburg 16 11,9
Nederländerna 16 9,9

Hur gammal måste man vara för att dricka alkohol i Polen?

I allmänhet gäller en åldersgräns på 18 år för att köpa alkohol i Polen. Ingen skillnad görs på öl, vin och sprit, utan åldersgränsen på 18 år gäller för alla typer av alkoholdrycker. Även på krogar och restauranger tillämpas denna 18-årsgräns.

Share this post